Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego z Canvą (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Canva jako aplikacja dla nauczycieli i uczniów
• Tworzenie grafiki na bazie wybranego szablonu
• Projekt graficzny od zera
• Dyplom i podziękowania
• Tworzenie wkładki do książki na zakończenie roku i pamiątkowej zakładki
• Współpraca w Canvie
• Udostępnianie i zapisywanie stworzonych materiałów

Czytaj więcej

Dwa języki w jednej klasie: jak zaangażować uczniów z Polski i Ukrainy w czasie tej samej lekcji (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Angażowanie i motywowanie uczniów (coś na ławce, coś pod ławką, pudełko)
• Przetwarzanie materiału (heksy, diagram podwójnych baniek)
• Notowanie i wizualizowanie treści nauczania (notatki Birkenbihl, rysowane definicje, torty kategorii)
• Nauczanie przez integrowanie (piramida, powiedz to w minutę)
• Dyskusje na dwa języki (cztery rogi, karuzela burzy mózgów, wędrujące plakaty)

Czytaj więcej

Edukacja w trzecim wymiarze, czyli drukarka 3d w Twojej szkole (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Trema i inne ograniczenia
• Jak oswoić mikrofon i kamerę
• Jak mówić, aby nas słuchano?
• Komunikacja niewerbalna – fakty i mity
• Postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, głos i mimika
• Jak dobrze przygotować wystąpienie
• Pomoce audiowizualne
• Wystąpienia w internecie
• Cyfrowa mowa ciała

Czytaj więcej

Jak pytać, aby wspierać uczenie się uczniów? (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Korzyści wynikające z zdawania pytań
• Funkcje pytań w procesie uczenia się
• Najczęściej popełniane błędy związane z zadawaniem pytań i jak ich unikać: pytania bezwartościowe; czas 1, czas 2; zasada niepodnoszenia rąk; siedem umiejętności składowych w stawianiu pytań według T. Kerrego)
• Pytania w strukturze lekcji: początek zajęć; podsumowujące; do pracy w grupach
• Techniki zadawania pytań: zamknięte; z alternatywami wyboru; otwarte; sondujące; podsumowujące; hipotetyczne; konkretyzujące; uzasadniające; stymulujące; skupiające uwagę
• Pytania kluczowe – zasady formułowania i wykorzystanie w procesie uczenia się
• Pytania rozwijające myślenie uczniów: 5 x dlaczego?; techniki zamiany pytań Jana Potworowskiego

Czytaj więcej

Kompetencje kluczowe we współczesnej szkole (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przegląd kompetencji kluczowych
• Kompetencje kluczowe a podstawa programowa
• Znaczenie kompetencji kluczowych dla osiągania przez uczniów sukcesów edukacyjnych
• Formy i metody pracy umożliwiające rozwój kompetencji kluczowych na każdej lekcji
(grywalizacja, wizualizacja, nowoczesne formy pracy zespołowej)
• Działania uczniów pozwalające na jednoczesną realizację podstawy programowej i rozwijanie kompetencji kluczowych

Czytaj więcej

Taksonomia celów B. Blooma w kształceniu i rozwijaniu umiejętności rozumowania uczniów (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Struktura dobrej lekcji
• Monitorowanie celów w trakcie jednostki lekcyjnej
• Zadanie edukacyjne – planowanie i tworzenie
• Różnice pomiędzy zadaniem a zadaniem edukacyjnym
• Taksonomia Blooma – 6 poziomów osiągania celów lekcji
• Taksonomia Blooma – rola czasowników operacyjnych w formułowaniu zadań dla uczniów
• Zaangażowanie i rozumowanie – planowanie przebiegu dobrej lekcji
• Konstruowanie zadań edukacyjnych. Określanie kryteriów zadania edukacyjnego
• Pytania (zadania) w obszarach taksonomii Blooma – modyfikacja
• Pytania (zadania) w obszarach taksonomii Blooma – tworzenie

Czytaj więcej

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przegląd kompetencji kluczowych
• Kompetencje kluczowe wpisane w podstawę programową nauczania przedszkolnego
• Znaczenie kompetencji kluczowych dla osiągania przez uczniów dalszych sukcesów edukacyjnych
• Formy i metody pracy umożliwiające rozwój kompetencji kluczowych w czasie zajęć edukacyjnych i pozostałych aktywności dziecka
• Działania uczniów pozwalające na jednoczesną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i rozwijanie kompetencji kluczowych
• Podstawy programowania

Czytaj więcej

Wykorzystanie kart edukacyjnych w pracy z dziećmi w przedszkolu (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Metodyka pracy z kartami
• Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem kart
• Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci z wykorzystaniem kart
• Karciane zabawy ruchowe
• Rozmowy o emocjach, zachowaniach, problemach wspierane kartami
• Trening uważności, myślenia, pamięci wspierany kartami
• Karty Milowe, karty wartości, Dixit i inne

Czytaj więcej