Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte

• Szkolenia, warsztaty, prelekcje, lekcje otwarte i inne formy doskonalenia dla rad pedagogicznych, zespołów zadaniowych, grup pracowników, uczniów, rodziców
• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych lub ich organów prowadzących z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki podmiotów zamawiających
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia

Czytaj więcej