innowacyjne metody nauczania i uczenia się

E-kursy – informacje ogólne

• E-kursy to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Lokalizacja: platforma edukacyjna kailean.ekursy.online
• Dostęp 24 godz. na dobę, można zacząć realizację w dowolnym momencie w okresie podanym w ofercie
• Długie i krótkie formy (od 5 do 14 godzin dydaktycznych)
• Różne warianty realizacji (standardowe, z opieką autora, ze scenariuszami lekcji, z pomocami dydaktycznymi, z konsultacjami on-line)
• Nauka we własnym tempie, w dogodnym czasie, w wybranym miejscu
• Oszczędność czasu, redukcja kosztów
• Możliwość powracania do ukończonych części w celu utrwalenia materiału, do pobrania pliki z materiałami dydaktycznymi
• Imienne zaświadczenia
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu

Czytaj więcej

Lekcja 4MAT – dotrzeć do każdego ucznia

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

• Nauczanie lewopółkulowe a całościowe
• Struktura lekcji 4MAT. Lekcja dla uczniów o każdym stylu percepcji
• Angażowanie wszystkich uczniów w czasie jednej lekcji
• Korzyści ucznia i nauczyciela wynikające ze stosowania modelu lekcji 4MAT
• 4MAT – model lekcji dla każdego etapu edukacyjnego i każdego przedmiotu
• Motywacja według D. Pinka. Proste techniki motywowania uczniów
• Przekazywanie i utrwalanie wiedzy: wykład, narracja, wizualizacja, testowanie wyprzedzające
• Rola wizualizacji
• Unikanie błędów w pracy zespołowej uczniów. Praca w grupach, która działa
• Stawianie i weryfikowanie hipotez: pytania, metafory, narracje
• Uczniowie twórcami i weryfikatorami hipotez

Czytaj więcej

Grywalizacja w edukacji

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

• Co to jest grywalizacja? Kroki milowe w historii grywalizacji
• Uczenie się i grywalizacja. Warunki grywalizacji edukacyjnej
• Gry tradycyjne w procesie lekcyjnym
• Typy graczy
• Gamifikacja online
• Tworzenie quizów
• Piętnaście sposobów na gamifikowanie lekcji
• Monitorowanie postępów i nagradzanie uczniów
• Platformy Class Dojo i Edmodo; kody QR; podchody online
• Projektowanie lekcji z elementami grywalizacji

Czytaj więcej

Interaktywne karty pracy

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

• Technologia w klasie. TIK na TAK
• Nauczanie tradycyjne i nowoczesne – podobieństwa, różnice, pomysły
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletów i telefonów
• Proste ćwiczenia na początek i zakończenie lekcji
• Wirtualna burza mózgów. Komiksy edukacyjne. Rysowanie na ekranie
• Zagadki i ćwiczenia online
• Nauczanie mieszane. Lekcja interaktywna
• Platforma Blendspace do przygotowania multimedialnych zajęć
• Nearpod – potęga nauczania online; cyfrowe karty pracy
• Aplikacja Wizer; bank zadań w Wordwall

Czytaj więcej

Zamień lekcję w pokój zagadek

Nauczyciele szkół podstawowych (kl. 4-8) oraz szkół ponadpodstawowych

• Czym jest pokój zagadek
• Przykładowe scenariusze lekcji
• Typy zadań
• Pokój zagadek w szkole, klasie i na ekranie tabletu lub komórki
• TIK w pokoju zagadek (Action Bound, Thinglink, kody QR)
• Uczniowie twórcami pokoju zagadek

Czytaj więcej

Motywowanie uczniów do nauki

Nauczyciele szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych

• Motywowanie zewnętrzne a wewnętrzne w uczeniu się
• Efektywne motywowanie zewnętrzne w procesie uczenia się
• Elementy motywacji wewnętrznej: cel, autonomia i dążenie do mistrzostwa
• Budowanie motywacji wewnętrznej w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
• Sposoby zapewnienia uczniom autonomii w podejmowanych zadaniach
• Sposoby budowania motywacji w czasie każdej lekcji (obserwacja postępów; widoczne uczenie się; sukces edukacyjny każdego ucznia)
• Emocjonalizacja uczenia się

Czytaj więcej

Lekcja odwrócona, czyli jak odnaleźć utracony czas

Nauczyciele szkół podstawowych (kl. 4-8) oraz szkół ponadpodstawowych

• Lekcja tradycyjna a odwrócona
• Praca własna ucznia w domu
• Sposoby „wydobywania” wiedzy w klasie
• Efektywne formy i techniki pracy w klasie
• Plusy i minusy lekcji odwróconej

Czytaj więcej