Szkolenia zamknięte

Być zdalnym wychowawcą (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Czy możliwe jest budowanie relacji w edukacji zdalnej, czyli Maslow przed Bloomem
• Piramida priorytetów zdalnej edukacji
• Potrójne relacje (nauczyciel – uczniowie, nauczyciel – rodzice, relacje rówieśnicze)
• Przykładowe pomysły na zdalne aktywności
• Kilka ważnych zasad i umiejętności wspierania w kryzysie
• Edukacja zdalna w wypowiedziach uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli co mówią chmury
• Szkoła i mózg trójdzielny. Nastolatek i rozwój mózgu. Co z tego wynika dla pracy zdalnej?
• Na pomoc – macierz Eisenhowera

Czytaj więcej

Edukacja zdalna i hybrydowa – jak wspierać innych i chronić siebie (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Zdalna nauka – podstawowe zasady – krótkie przypomnienie
• Strategie promujące i wzmacniające samokontrolę ucznia
• Wyuczona bezradność w szkole
• Kilka rad nietypowych dotyczących efektywnego uczenia się
• Człowieku, zmotywuj się
• Motywatory S. Reissa
• Teoria X i Y
• Pięć typów pracowników, których warto (lub nie) zatrudniać
• Na zakończenie – dekalog dążących co celu

Czytaj więcej

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność uczniów za naukę zdalną… i nie tylko (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Zdalna nauka – podstawowe zasady – krótkie przypomnienie
• Strategie promujące i wzmacniające samokontrolę ucznia
• Wyuczona bezradność w szkole
• Kilka rad nietypowych dotyczących efektywnego uczenia się
• Człowieku, zmotywuj się
• Motywatory S. Reissa
• Teoria X i Y
• Pięć typów pracowników, których warto (lub nie) zatrudniać
• Na zakończenie – dekalog dążących co celu

Czytaj więcej

Praca z uczniem uzdolnionym (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przepisy prawa regulujące pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniem uzdolnionym)
• Narzędzia służące do diagnozy uzdolnień uczniów
• Profil ucznia uzdolnionego
• Organizacja kształcenia ucznia uzdolnionego
• Zadania dyrekcji szkoły, wychowawcy, nauczycieli
• Indywidualny Program Nauki a Indywidualny Tok Nauki
• Program nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uzdolnionego)

Czytaj więcej

Delikatni w szkole. Introwertyczni, nieśmiali, wysoko wrażliwi uczniowie – jak pomóc (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• „Wielka piątka” w szkole – korzyści ze znajomości pięcioczynnikowej koncepcji osobowości
• Temperament w szkolnej ławce. Elementy regulacyjnej i biologicznej teorii temperamentu
• Introwertyzm – specyfikacja. Introwertyk w szkole
• Nieśmiałość – definicje, przyczyny. Specyfika funkcjonowania dziecka nieśmiałego
• Wybrane techniki, ćwiczenia, przykładowe bajki terapeutyczne
• Orchidea czy mlecz. Dzieci wysokoreaktywne – biologiczno-społeczne przyczyny zjawiska
• Orchidea w szkole – cechy ucznia wysoko wrażliwego. Co może zrobić nauczyciel?
• Świat oczyma osoby nadwrażliwej
• Na podsumowanie – teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
• Delikatni są wśród nas – wybrane pomocne testy informacyjno-diagnozujące

Czytaj więcej

Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo
• Przyczyny trudności wychowawczych (wewnętrzne i środowiskowe)
• Specyfika zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji
• Czynniki wynikające z dysfunkcjonalności rodziny, trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych jako źródeł problemów wychowawczych
• Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami (techniki pracy indywidualnej i grupowej)
• Wpływ postaw nauczyciela na zachowania uczniów

Czytaj więcej

Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów, czyli tam i z powrotem (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Funkcje wykonawcze jako predykator postępów szkolnych
• Metody wspierania ucznia o obniżonych możliwościach poznawczych
• Elementy neurodydaktyki
• Zachowania trudne wychowawczo
– rodzaje, przyczyny
– obszary, kryteria
• Rezyliencja w praktyce szkolnej
• Czynniki chroniące w wychowaniu
• Wybrane techniki oddziaływań indywidualnych i grupowych

Czytaj więcej

Szkolenie zamknięte spoza oferty

Jeżeli wśród proponowanych tematów nie ma szkolenia, które odpowiada na potrzeby rozwojowe i szkoleniowe Twojej szkoły/placówki, zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie spoza oferty. Cena do uzgodnienia. Wypełnij zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą.

Czytaj więcej