Szkolenia zamknięte

Delikatni w szkole. Introwertyczni, nieśmiali, wysoko wrażliwi uczniowie – jak pomóc (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• „Wielka piątka” w szkole – korzyści ze znajomości pięcioczynnikowej koncepcji osobowości
• Temperament w szkolnej ławce. Elementy regulacyjnej i biologicznej teorii temperamentu
• Introwertyzm – specyfikacja. Introwertyk w szkole
• Nieśmiałość – definicje, przyczyny. Specyfika funkcjonowania dziecka nieśmiałego
• Wybrane techniki, ćwiczenia, przykładowe bajki terapeutyczne
• Orchidea czy mlecz. Dzieci wysokoreaktywne – biologiczno-społeczne przyczyny zjawiska
• Orchidea w szkole – cechy ucznia wysoko wrażliwego. Co może zrobić nauczyciel?
• Świat oczyma osoby nadwrażliwej
• Na podsumowanie – teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
• Delikatni są wśród nas – wybrane pomocne testy informacyjno-diagnozujące

Czytaj więcej

Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo
• Przyczyny trudności wychowawczych (wewnętrzne i środowiskowe)
• Specyfika zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji
• Czynniki wynikające z dysfunkcjonalności rodziny, trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych jako źródeł problemów wychowawczych
• Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami (techniki pracy indywidualnej i grupowej)
• Wpływ postaw nauczyciela na zachowania uczniów

Czytaj więcej

Trudności w uczeniu się jako źródło problemów w przystosowaniu szkolnym uczniów, czyli tam i z powrotem (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Funkcje wykonawcze jako predykator postępów szkolnych
• Metody wspierania ucznia o obniżonych możliwościach poznawczych
• Elementy neurodydaktyki
• Zachowania trudne wychowawczo
– rodzaje, przyczyny
– obszary, kryteria
• Rezyliencja w praktyce szkolnej
• Czynniki chroniące w wychowaniu
• Wybrane techniki oddziaływań indywidualnych i grupowych

Czytaj więcej

Szkolenie zamknięte spoza oferty

Jeżeli wśród proponowanych tematów nie ma szkolenia, które odpowiada na potrzeby rozwojowe i szkoleniowe Twojej szkoły/placówki, zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie spoza oferty. Cena do uzgodnienia. Wypełnij zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą.

Czytaj więcej