Rozwijanie kreatywności dzieci w przedszkolu. Metoda 5 kroków (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje umożliwiające rozwijanie kreatywności dzieci w edukacji przedszkolnej
  • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele w czasie codziennych zajęć z dziećmi przeprowadzą trening kreatywności w pięciu krokach, co pozwoli na stymulowanie rozwoju dzieci i pomoże im w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej
  • Zaprezentowane w czasie szkolenia formy i metody pracy pozwolą jednocześnie na rozwijanie kreatywności uczniów i realizację treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli/pracowników

O CZYM  

  • Istota kreatywności
  • Fakty i mity o kreatywności
  • Uniwersalne narzędzia kreatywnego myślenia
  • Trening kreatywności w 5 krokach
  • Zabawy i ćwiczenia rozwijające wyobraźnię oraz kreatywne myślenie dzieci

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; autor i praktyk kart edukacyjnych; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”, „Doradcy Kariery” oraz na blogu eksperckim Kailean.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie)

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia