Taksonomia celów B. Blooma w kształceniu i rozwijaniu umiejętności rozumowania uczniów (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie czynniki mają największy wpływ na proces uczenia się (rozumowania) uczniów; jakie elementy współtworzą dobrą lekcję, na czym polega różnica między zadaniem a zadaniem edukacyjnym; poznają rodzaje pytań (zadań) określonych w Taksonomii Blooma, nauczą się je tworzyć i modyfikować, tak by spełniały kryteria zadania edukacyjnego
 • Dzięki nabytym w czasie szkolenia kompetencjom uczestnicy zaplanują lekcje budujące zaangażowanie i umiejętność rozumowania uczniów
 • Szkolenie prowadzi praktyk z ogromnym doświadczeniem w pracy z uczniami, otrzymasz wiele przydatnych narzędzi i wskazówek do zastosowania od zaraz

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Struktura dobrej lekcji 
 • Monitorowanie celów w trakcie jednostki lekcyjnej        
 • Zadanie edukacyjne – planowanie i tworzenie
 • Różnice pomiędzy zadaniem a zadaniem edukacyjnym              
 • Taksonomia Blooma – 6 poziomów osiągania celów lekcji              
 • Taksonomia Blooma – rola czasowników operacyjnych w formułowaniu zadań dla uczniów
 • Zaangażowanie i rozumowanie – planowanie przebiegu dobrej lekcji    
 • Konstruowanie zadań edukacyjnych. Określanie kryteriów zadania edukacyjnego              
 • Pytania (zadania) w obszarach taksonomii Blooma – modyfikacja     
 • Pytania (zadania) w obszarach taksonomii Blooma – tworzenie              

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia