Wykorzystanie kart edukacyjnych w pracy z dziećmi w przedszkolu (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Nauczyciele poznają doskonałe narzędzie do rozwijania kompetencji dzieci przedszkolnych, dzięki któremu wzbogacą wiedzę o świecie swoich podopiecznych oraz nauczą się pracować nad ich emocjami w przyjaznej, bezpiecznej atmosferze; ponadto dowiedzą się, jak jeszcze inaczej aktywizować swoich wychowanków i przeprowadzać z nimi zabawy ruchowe wspierające koncentrację, uważność, pamięć
  • Nabyte kompetencje pozwolą „uczyć, bawić i wychowywać” uczniów przedszkola z wykorzystaniem jednego, uniwersalnego narzędzia przeznaczonego dla dzieci młodszych, pomagającego im zrozumieć świat i siebie samych
  • Uczestnicy otrzymają liczne przykłady ćwiczeń i zadań dla dzieci do zastosowania od zaraz

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Metodyka pracy z kartami
  • Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem kart
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci z wykorzystaniem kart
  • Karciane zabawy ruchowe
  • Rozmowy o emocjach, zachowaniach, problemach wspierane kartami
  • Trening uważności, myślenia, pamięci wspierany kartami
  • Karty Milowe, karty wartości, Dixit i inne

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; autor i praktyk kart edukacyjnych; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”, „Doradcy Kariery” oraz na blogu eksperckim Kailean.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie)

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia