Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
  • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele będą rozwijali kompetencje kluczowe dzieci zarówno w czasie zajęć edukacyjnych, jak i w czasie pozostałych aktywności dziecka w przedszkolu; wprowadzą elementy nauki programowania do zajęć edukacyjnych oraz związanych z codziennymi, rutynowymi, samoobsługowymi czynnościami dziecka
  • Wszystkie prezentowane metody i techniki zostaną w czasie szkolenia przećwiczone w praktyce, co pozwoli uczestnikom ocenić ich skuteczność

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli/pracowników

O CZYM  

  • Przegląd kompetencji kluczowych
  • Kompetencje kluczowe wpisane w podstawę programową nauczania przedszkolnego
  • Znaczenie kompetencji kluczowych dla osiągania przez uczniów dalszych sukcesów edukacyjnych
  • Formy i metody pracy umożliwiające rozwój kompetencji kluczowych w czasie zajęć edukacyjnych i pozostałych aktywności dziecka
  • Działania uczniów pozwalające na jednoczesną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i rozwijanie kompetencji kluczowych
  • Podstawy programowania

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; autor i praktyk kart edukacyjnych; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”, „Doradcy Kariery” oraz na blogu eksperckim Kailean.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie)

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia