webinary dla subskrybentów

Newsletter – korzyści dla subskrybentów

Szanowny Kliencie!

Pragniemy podziękować Tobie za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, udzielając zgody marketingowej na wysyłanie informacji o ofercie doskonalenia Kailean, oraz za cierpliwość i zauważanie naszych wiadomości w gąszczu przeróżnych informacji, jakie trafiają do Twojej skrzynki pocztowej każdego dnia.

Od teraz masz więcej powodów, by “zauważać” nasze wiadomości. Specjalnie dla subskrybentów newslettera uruchamiamy cykl bezpłatnych webinarów o charakterze szkoleniowym na tematy związane z pracą szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej

Zaburzenia koncentracji uwagi – ADD

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

• Zaburzenia koncentracji uwagi jako objaw osiowy ADHD
• Zespół Zaburzeń Uwagi – cechy charakterystyczne
• Koncentracja uwagi – podstawowe pojęcia
• Zaburzenia koncentracji w szkolnej ławce – wybrane interwencje
• Przykładowe ćwiczenia na koncentrację uwagi

Czytaj więcej

Szkolne gry uczniów, nauczycieli, rodziców

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

• Kilka słów wstępu
• Wybrane gry psychologiczne – przykłady
• Jak przetrwać w szkole – strategie uczniów i nauczycieli

Czytaj więcej

Praca z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, wychowawczych, placówek wsparcia, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych.

• Rodzina zmarginalizowana – specyfika funkcjonowania
• Nie mów, nie ufaj, nie odczuwaj
• Mechanizmy przystosowawcze dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych
• Rola nauczyciela/wychowawcy, budowanie relacji, zasady wspierania – pomocne strategie

Czytaj więcej

Zaskocz słowem! Proste sposoby na początek lekcji

Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Proste techniki (niewymagające dużych nakładów czasu i pracy nauczyciela) zapewniające zainteresowanie uczniów tematem zajęć: ministorytelling; pytania otwierające; zaskakujące tezy

Czytaj więcej

Współpraca z rodzicami

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, studenci kierunków psychopedagogicznych

• Zasady współpracy z rodzicami w oparciu o andragogikę
• Kilka słów o motywowaniu i komunikacji
• Rodzice, nauczyciele – emocje i oczekiwania
• Postawy rodzicielskie utrudniające współpracę
• Rodzic roszczeniowy- co służy współpracy, a czego lepiej unikać

Czytaj więcej