Kompetencje kluczowe we współczesnej szkole (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy zdobędą gruntowną wiedzę o kompetencjach kluczowych oraz nauczą się rozwijać je u uczniów w czasie codziennej pracy dydaktycznej, kształcąc postawy sprzyjające osiąganiu sukcesów edukacyjnych
  • Dzięki nabytym umiejętnościom włączą do swojej codziennej pracy metody i formy sprzyjające kształceniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, przy jednoczesnej realizacji treści podstawy programowej
  • Szkolenie pokazuje nowoczesne formy i metody pracy, które pozwalają rozwijać kompetencje kluczowe uczniów bez konieczności przeznaczania na ten cel dodatkowego czasu lub organizowania dodatkowych zajęć

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Przegląd kompetencji kluczowych
  • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa
  • Znaczenie kompetencji kluczowych dla osiągania przez uczniów sukcesów edukacyjnych
  • Formy i metody pracy umożliwiające rozwój kompetencji kluczowych na każdej lekcji (grywalizacja, wizualizacja, nowoczesne formy pracy zespołowej)
  • Działania uczniów pozwalające na jednoczesną realizację podstawy programowej i rozwijanie kompetencji kluczowych

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia