kreatywne metody pracy w przedszkolu

Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przegląd kompetencji kluczowych
• Kompetencje kluczowe wpisane w podstawę programową nauczania przedszkolnego
• Znaczenie kompetencji kluczowych dla osiągania przez uczniów dalszych sukcesów edukacyjnych
• Formy i metody pracy umożliwiające rozwój kompetencji kluczowych w czasie zajęć edukacyjnych i pozostałych aktywności dziecka
• Działania uczniów pozwalające na jednoczesną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i rozwijanie kompetencji kluczowych
• Podstawy programowania

Czytaj więcej

Wykorzystanie kart edukacyjnych w pracy z dziećmi w przedszkolu (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Metodyka pracy z kartami
• Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem kart
• Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci z wykorzystaniem kart
• Karciane zabawy ruchowe
• Rozmowy o emocjach, zachowaniach, problemach wspierane kartami
• Trening uważności, myślenia, pamięci wspierany kartami
• Karty Milowe, karty wartości, Dixit i inne

Czytaj więcej

Kreatywne zabawy w przedszkolu (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Czym jest kreatywność?
• Jak rozbudzać kreatywność u przedszkolaka?
• Kreatywne rozwiązania w aktywności językowej, muzycznej, ruchowej, matematycznej, plastycznej
• Kreatywna grafomotoryka dla smyka
• Zabawy przy użyciu codziennych przedmiotów (piłki, klamerki, nakrętki, ziarna fasoli)
• Kreatywne masażyki

Czytaj więcej

Kodowanie i programowanie w przedszkolu (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
• „Warunek” – zabawy matematyczne
• Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
• „Kolorowe kodowanie” z użyciem łatwo dostępnych produktów
• „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
• Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
• Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
• Proces optymalizacji kodu
• „Bug”, czyli błąd w kodzie
• Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

Czytaj więcej

Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
• Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
• Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
• Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
• Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

Czytaj więcej

Dziecko widzem i aktorem – edukacja teatralna dla najmłodszych (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Edukacja teatralna w przedszkolu
• Rola nauczyciela w edukacji teatralnej
• Zabawy na dzień dobry – zabawy integracyjne, językowe, naśladowcze
• Zwykły niezwykły przedmiot – dobór środków dydaktycznych
• Żywy teatr
• Teatr paluszkowy
• Teatr kukiełkowy
• Teatr Cieni
• „Bajki znane i nieznane” – symbolizm
• Praca z tekstem literackim w edukacji teatralnej

Czytaj więcej