Szkolenia zamknięte

Kreatywne zabawy w przedszkolu (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Czym jest kreatywność?
• Jak rozbudzać kreatywność u przedszkolaka?
• Kreatywne rozwiązania w aktywności językowej, muzycznej, ruchowej, matematycznej, plastycznej
• Kreatywna grafomotoryka dla smyka
• Zabawy przy użyciu codziennych przedmiotów (piłki, klamerki, nakrętki, ziarna fasoli)
• Kreatywne masażyki

Czytaj więcej

Kodowanie i programowanie w przedszkolu (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
• „Warunek” – zabawy matematyczne
• Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
• „Kolorowe kodowanie” z użyciem łatwo dostępnych produktów
• „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
• Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
• Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
• Proces optymalizacji kodu
• „Bug”, czyli błąd w kodzie
• Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

Czytaj więcej

Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
• Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
• Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
• Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
• Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

Czytaj więcej

Dziecko widzem i aktorem – edukacja teatralna dla najmłodszych (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Edukacja teatralna w przedszkolu
• Rola nauczyciela w edukacji teatralnej
• Zabawy na dzień dobry – zabawy integracyjne, językowe, naśladowcze
• Zwykły niezwykły przedmiot – dobór środków dydaktycznych
• Żywy teatr
• Teatr paluszkowy
• Teatr kukiełkowy
• Teatr Cieni
• „Bajki znane i nieznane” – symbolizm
• Praca z tekstem literackim w edukacji teatralnej

Czytaj więcej

Małe smyki w świecie matematyki (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Edukacja matematyczna a podstawa programowa wychowania przedszkolnego
• Dobór pomocy dydaktycznych i prawidłowa organizacja zabaw matematycznych
• Doświadczanie
• Manipulowanie na przedmiotach
• Wnioskowanie

Czytaj więcej

Barwny świat – zabawy plastyczne inspirowane porami roku (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Walory zajęć plastycznych
• Pory roku jako źródło inspirujących zajęć plastycznych
• Propozycje kreatywnych zabaw plastycznych z wykorzystaniem takich technik jak: rysowanie, malowanie, stemplowanie, wyszywanie, frotaż, collage
• Kreatywne narzędzia plastyczne – przegląd i zastosowanie
• Przepisy na masy plastyczne

Czytaj więcej