Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu, oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikające z przepisów prawa). Polityka prywatności obejmuje także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu (Kailean sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 31/5, 70-473 Szczecin):
  • imię, nazwisko, adres e-mail, tel. kom., funkcja/nauczany przedmiot, dane pracodawcy – nazwa, typ, adres, dane do faktury (formularz zapisu na usługi szkoleniowe),
  • imię, adres e-mail, typ placówki, województwo, stanowisko/funkcja, nauczane przedmioty (formularz zapisu na newsletter),
  • adres IP, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, przybliżona lokalizacja, otwierane podstrony, rodzaj systemu operacyjnego, adres poprzedniej podstrony, adres strony odsyłającej, język przeglądarki, prędkość łącza, dostawca usług internetowych (anonimowe dane gromadzone automatycznie),
  • imię, nazwisko, adres e-mail lub inne dane, które udostępni nam osoba kontaktująca się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora, zamieszczonych w serwisie.
 2. Sposób zbierania danych – Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas zapisów na usługi szkoleniowe, na newsletter (wypełnienie i wysłanie stosownego formularza) lub podczas komunikowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora.
 3. Obowiązek informacyjny – Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • Administratorem danych osobowych jest Kailean sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 31/5,70-473 Szczecin, NIP 8522657246, KRS 0000791348, REGON 383662000. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, e-mail: biuro@kailean.pl, tel. +48 91 829 39 09.
  • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, prowadzenia statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymania kontaktu z Użytkownikami – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane osobowe pozyskane z formularzy będą przetwarzane w następujących celach: realizacja usług szkoleniowych (wykonanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienie obowiązków prawnych, którym podlega ADO (m.in. rachunkowych, archiwizacyjnych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO), marketing bezpośredni usług własnych (prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych, art. 6 ust. 1 lit. f), wysyłanie informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną (zgoda osoby, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Odbiorcami danych osobowych Użytkowników serwisu będą wyłącznie podmioty publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, oraz podmioty, które przetwarzają je na zlecenie Kailean na podstawie umowy powierzenia (np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług do e-mail marketingu).
  • Dane osobowe Użytkowników serwisu przechowywane będą w okresie realizacji usługi szkoleniowej/ funkcjonowania newslettera oraz później – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń i w związku z realizacją obowiązków przewidzianych przepisami prawa, po tym okresie – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu cofnięcia zgody.
  • Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody (uczestnik szkolenia – na adres e-mail: biuro@kailean.pl, subskrybent – poprzez kliknięcie w link w stopce newslettera), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa UODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług lub brakiem subskrypcji newslettera.
  • Właściciel serwisu nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  • Właściciel serwisu nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; osoba, której dane dotyczą, nie podlega profilowaniu.
 4. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
  • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.
  • Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcji serwisu.
  • Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej.
  • Serwis wykorzystuje komponenty webowe podmiotów trzecich, które mogą umieszczać własne pliki cookies na urządzeniu Użytkownika (Google Analytics – prowadzenie statystyk serwisu; GetResponse – usługi newslettera i bezpłatnych webinarów; Facebook – wtyczka Messengera).
 5. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu – Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się z politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie – Właściciel serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.