specjalne potrzeby edukacyjne

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z ASD (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

· Zaburzenia ze spektrum autyzmu – definicja, obowiązujące kryteria diagnostyczne
· Niezbędna dokumentacja w ramach WWRD i rewalidacji
· Współpraca z rodzicami dziecka objętego wsparciem z zakresu WWRD i rewalidacji
· Metody terapii funkcjonalnej skierowanej do dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
· Przykłady wykorzystania metod w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Czytaj więcej

Nieprawidłowości rozwojowe dziecka w okresie przedszkolnym. Jak zauważyć i co robić? (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

· Czynniki wpływające na rozwój dziecka w okresie przedszkolnym
· Jakie zachowania dziecka w okresie przedszkolnym powinny wzbudzić niepokój
· Najczęstsze zaburzenia rozwojowe w okresie przedszkolnym
· Jak przygotować wstępną diagnozę dziecka?
· Znaczenie interwencji terapeutycznej i jej wpływ na rozwój dziecka
· Zakres wsparcia dziecka w placówce przedszkolnej
· Omówienie narzędzi diagnostycznych pomagających w diagnozie funkcjonalnej dziecka
· Współpraca z rodzicami – udzielanie informacji zwrotnej nt. rozwoju dziecka

Czytaj więcej

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Komunikacja alternatywna i wspomagająca – wprowadzenie
• Diagnoza potrzeb i umiejętności komunikacyjnych dziecka
• Metody, sposoby wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii dziecka
• Komunikacja alternatywna i wspomagająca a jej praktyczne wykorzystanie w komunikowaniu się dziecka z otoczeniem

Czytaj więcej

Kształcenie uczniów przybywających lub powracających z zagranicy (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Jakimi dokumentami może dysponować uczeń przybywający z zagranicy
• Jak może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy
• Jakie wsparcie szkoła powinna zapewnić uczniowi z zagranicy
• W jaki sposób wykorzystać informacje zawarte w szkolnych dokumentach w organizacji
jego pracy w polskiej szkole
• Jak przygotować siebie, uczniów, rodziców na przyjęcie ucznia migrującego
• Z jakimi trudnościami zmagają się uczniowie przyjeżdżający/powracający z zagranicy
• Jakie mogące się pojawić trudne zachowania można przewidzieć
• Jakie są potencjalne mocne strony uczniów przyjeżdżających z zagranicy
• Od czego zacząć budowanie współpracy nastawionej na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego dziecka
• Jak pomóc uczniowi w adaptacji w środowisku szkolnym
• Jak pomóc w nauce języka polskiego, w nauce innych przedmiotów

Czytaj więcej

Praca z uczniem uzdolnionym (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przepisy prawa regulujące pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniem uzdolnionym)
• Narzędzia służące do diagnozy uzdolnień uczniów
• Profil ucznia uzdolnionego
• Organizacja kształcenia ucznia uzdolnionego
• Zadania dyrekcji szkoły, wychowawcy, nauczycieli
• Indywidualny Program Nauki a Indywidualny Tok Nauki
• Program nauczania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uzdolnionego)

Czytaj więcej

Delikatni w szkole. Introwertyczni, nieśmiali, wysoko wrażliwi uczniowie – jak pomóc (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• „Wielka piątka” w szkole – korzyści ze znajomości pięcioczynnikowej koncepcji osobowości
• Temperament w szkolnej ławce. Elementy regulacyjnej i biologicznej teorii temperamentu
• Introwertyzm – specyfikacja. Introwertyk w szkole
• Nieśmiałość – definicje, przyczyny. Specyfika funkcjonowania dziecka nieśmiałego
• Wybrane techniki, ćwiczenia, przykładowe bajki terapeutyczne
• Orchidea czy mlecz. Dzieci wysokoreaktywne – biologiczno-społeczne przyczyny zjawiska
• Orchidea w szkole – cechy ucznia wysoko wrażliwego. Co może zrobić nauczyciel?
• Świat oczyma osoby nadwrażliwej
• Na podsumowanie – teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego
• Delikatni są wśród nas – wybrane pomocne testy informacyjno-diagnozujące

Czytaj więcej

Jak uczyć i wychowywać dziecko z zaburzeniami zachowania (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Problematyka zachowań destrukcyjnych i trudnych wychowawczo
• Przyczyny trudności wychowawczych (wewnętrzne i środowiskowe)
• Specyfika zaburzeń opozycyjno-buntowniczych i zaburzeń w procesie socjalizacji
• Czynniki wynikające z dysfunkcjonalności rodziny, trudności edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych jako źródeł problemów wychowawczych
• Metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami (techniki pracy indywidualnej i grupowej)
• Wpływ postaw nauczyciela na zachowania uczniów

Czytaj więcej