E-szkolenia – informacje ogólne

• E-szkolenia na MS Teams to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Dostępność: platforma edukacyjna MS Teams
• Realizacja on-line w czasie rzeczywistym – 4 godziny dydaktyczne
• Godziny realizacji zawiera oferta konkretnego e-szkolenia
• Podane w ofercie godziny realizacji obejmują: pierwsze 15 minut na tzw. próbę mikrofonu, dwa bloki szkoleniowe po 2 godziny dydaktyczne, między blokami szkoleniowymi 15-minutową przerwę
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu
• Konta użytkowników zakłada organizator szkolenia
• Logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)
• Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty
• Imienne zaświadczenia

Czytaj więcej

Storytelling na lekcjach języka polskiego (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Storytelling – nowe podejście do narracji czy tylko nowa nazwa
• Struktura bajki i struktura pumy – uniwersalne schematy opowiadania
• Co ważniejsze – story (historia) czy opowiadający (telling)
• Opowiadanie jako technika motywująca
• Proste chwyty czyniące historię pasjonującą
• Wizualizowanie historii
• Krótki warsztat, czyli o wszystkim da się opowiedzieć w pasjonujący sposób

Czytaj więcej

Gdy rodzic staje się roszczeniowy. Współpraca z tzw. rodzicami trudnymi i niewydolnymi wychowawczo (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni, inni specjaliści pracujący z dzieckiem i rodziną
Studenci kierunków psychopedagogicznych

• Obszary współpracy z rodzicami (interwencja, współpraca, pomoc)
• Ogólne zasady współpracy z dorosłymi – elementy andragogiki
• Typy postaw rodzicielskich i wynikające z nich style wychowawcze
• Rodzina dysfunkcjonalna jako specyficzne środowisko wychowawcze
• Specyfika funkcjonowania rodzin o niskich kompetencjach wychowawczych
• Postawy rodzicielskie osób z rodzin zmarginalizowanych
• Mechanizm kształtowania się postawy roszczeniowej
• Jak być dobrym rodzicem „trudnego ucznia”?
• Komunikacja w rodzinie oraz na linii rodzice – szkoła

Czytaj więcej

Czas pracy w placówce oświatowej – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (Teams)

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

Kadra pedagogiczna
• Pojęcie czasu pracy w oświacie (czas pracy w ujęciu roku szkolnego; pensum)
• Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli
na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum
• Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw
• Ewidencja czasu pracy
• Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom a czas pracy
• Szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe a czas pracy

Kadra niepedagogiczna
• Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
• Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych
• Zasady planowania oraz zmiany rozkładów (harmonogramów/grafików) czasu pracy
• Zasady potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
• Zwolnienia od pracy – zasady udzielania i rozliczania
• Ewidencjonowanie czasu pracy po 01.01.2019 r.

Czytaj więcej

Śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców i inne traumatyczne wydarzenia w życiu ucznia. Jak pomóc? (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

• Kryzys – przejawy w sferach emocjonalnej, poznawczej, behawioralnej
• Rozwój i kompetencje emocjonalne dziecka
• Dziecko, rozwód, emocje. Psychologiczna analiza sytuacji w rodzinie rozbitej
• Objawy prezentowane przez dziecko i problemy poszczególnych etapów rozwoju
• Proces żałoby – wprowadzenie. Emocje w okresie żałoby
• Specyfika żałoby dziecka w poszczególnych okresach rozwojowych. Przebieg żałoby
• Przeszkody w procesie przeżywania żałoby. Moje dziesięć praw dziecka w żałobie
• Wsparcie ucznia przeżywającego stratę kogoś bliskiego. Wsparcie dla grupy rówieśniczej
• Rola dorosłych – pracowników szkoły/placówki
• Pomocne strony, literatura, przykładowe scenariusze zajęć, bajki terapeutyczne

Czytaj więcej

Gry na języku polskim (Teams)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Czym jest grywalizacja
• Mechanika gier
• Uniwersalne gry na każdy temat (nauka o języku, nauka o literaturze)
• Gry dla uczniów starszych i młodszych (jenga, warcby, Piotruś i inne)
• Uczniowie twórcami, współtwórcami gier
• Gry szkolne służące różnym celom (wprowadzenie do tematu, podsumowanie lekcji, ćwiczenia włączone w tok zajęć)
• Gamifikacja procesu edukacji

Czytaj więcej

Jak radzić sobie z raniącymi komentarzami, uwagami i docinkami (Teams)

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
Pedagodzy, psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Studenci kierunków psychopedagogicznych

• Klika słów o asertywności
• Asertywna krytyka – droga dwukierunkowa
• Niełatwe dialogi – sześć zasad ułatwiających komunikację
• Podstawowe style komunikacyjne w pracy z „trudnym” klientem
• Komunikacja ekstremalna – pomocne strategie
• Krótki program treningowy dla odważnych
• Coś dla nauczycieli „trudnej klasy”, czyli dobre rady w pigułce

Czytaj więcej