Programy wspomagania

Programy wspomagania – informacje ogólne

• Programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania pracy szkoły to szkolenia zamknięte ujęte w proces
• Poparte gruntowną diagnozą potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, szczegółowo zaprojektowane, w trakcie realizacji obudowane rzetelnymi procesami monitoringowymi oraz poddane uprzednio zaplanowanej ewaluacji
• Realizowane z wykorzystaniem autorskich narzędzi wspomagających zarządzanie procesem doskonalenia nauczycieli (autor narzędzi – Olga Oczkowska-Fiuk)
• Wersja standardowa każdego programu obejmuje 16 godzin dydaktycznych (4 moduły x 4 godz. dyd.)
• Istnieje możliwość zbudowania programu od podstaw na indywidualne zamówienie szkoły/placówki oświatowej

Czytaj więcej

Programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych

Olga Oczkowska-Fiuk

Programy doskonalenia nauczycieli – poprzedzone gruntowną diagnozą potrzeb szkoły i nauczycieli, szczegółowo zaprojektowane i zsynchronizowane z innymi działaniami rozwojowymi, zrealizowane i wdrożone zgodnie z planem, w trakcie realizacji obudowane rzetelnymi procesami monitoringowymi, poddane uprzednio zaplanowanej ewaluacji oraz odpowiednio podsumowane – to jedna z najskuteczniejszych form wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej

Program 1 – Jak kształcić i rozwijać u uczniów umiejętność twórczego, samodzielnego myślenia i rozumowania?

• Techniki wizualnego porządkowania myśli (mapa myśli, sketchnoting, facylitacja graficzna, organizatory graficzne)
• Gry i aplikacje rozwijające umiejętność logicznego i samodzielnego myślenia
• Pytania rozwijające myślenie. Praca metodą opartą na taksonomii celów B. Blooma
• Jak sprawić, by uczniowie byli odpowiedzialni za własne uczenie się – lekcja odwrócona

Czytaj więcej

Program 2 – Jak przeciwdziałać i zapobiegać zachowaniom agresywnym, w szczególności mającym podłoże w niedostosowaniu społecznym i zaburzeniach rozwojowych uczniów?

• Niedostosowanie społeczne i zaburzenia rozwojowe uczniów, tj. ASD, ODD, CD, AI
• Jak reagować na zachowania agresywne mieszczące się w normie rozwojowej uczniów
• Jak reagować na zachowania agresywne mające podłoże w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w niedostosowaniu społecznym lub zaburzeniach rozwojowych
• Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych angażujących nauczycieli, specjalistów, rodziców

Czytaj więcej

Program 4 – Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

• Przyczyny naruszania dyscypliny przez uczniów
• Kiedy i jak reagować? Skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami na lekcji
• Profilaktyka naruszenia dyscypliny przez uczniów
• Autorytet własny jako skuteczne narzędzie wychowawcze nauczycieli

Czytaj więcej