Jak pytać, aby wspierać uczenie się uczniów? (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie są korzyści z zadawania uczniom wartościowych pytań oraz jakie jest miejsce pytań w strukturze lekcji; nauczą się unikać najczęstszych błędów związanych z zadawaniem pytań; wykorzystają w codziennej pracy z uczniami techniki pytań wspomagających uczenie się uczniów
  • Dzięki nabytym w czasie szkolenia kompetencjom uczestnicy wykorzystają w codziennej pracy z uczniami pytania rozwijające ich myślenie w tym: umiejętności analizy, wyciągania wniosków, argumentowania
  • W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają wiele konkretnych przykładów z praktyki szkolnej ilustrujących omawiane zagadnienia

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Korzyści wynikające z zdawania pytań
  • Funkcje pytań w procesie uczenia się
  • Najczęściej popełniane błędy związane z zadawaniem pytań i jak ich unikać: pytania bezwartościowe; czas 1, czas 2; zasada niepodnoszenia rąk;  siedem umiejętności składowych w stawianiu pytań według T. Kerrego)
  • Pytania w strukturze lekcji: początek zajęć; podsumowujące; do pracy w grupach
  • Techniki zadawania pytań: zamknięte; z alternatywami wyboru; otwarte; sondujące; podsumowujące; hipotetyczne; konkretyzujące; uzasadniające; stymulujące; skupiające uwagę
  • Pytania kluczowe – zasady formułowania i wykorzystanie w procesie uczenia się
  • Pytania rozwijające myślenie uczniów: 5 x dlaczego; techniki zamiany pytań Jana Potworowskiego

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia