Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

Nowe sposoby na lektury na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Lektury w podstawie programowej języka polskiego w klasach 4-8
• Trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze
• Design thinking w pracy nad tekstem lektury
•Wykorzystanie grywalizacji w pracy nad lekturą
• Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu
•Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w pracy nad lekturą

Czytaj więcej

Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
• Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
• Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
• Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
• Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

Czytaj więcej

Kodowanie i programowanie w przedszkolu

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
• „Warunek” – zabawy matematyczne
• Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
• „Kolorowe kodowanie” z użyciem łatwo dostępnych produktów
• „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
• Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
• Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
• Proces optymalizacji kodu
• „Bug”, czyli błąd w kodzie
• Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

Czytaj więcej

Rozwijanie pisarskiej kreatywności uczniów na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Pisarska rozgrzewka
• Metody pisania kreatywnego pozwalające doskonalić redagowanie rozprawki, opowiadania twórczego, opisu i charakterystyki oraz tekstów użytkowych
• Kreatywne wprawki w ćwiczeniach gramatycznych
• Poetyckie próby pozwalające lepiej rozumieć lirykę
• Sposoby na twórczość własną uczniów

Czytaj więcej

Dziecko widzem i aktorem – edukacja teatralna dla najmłodszych

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Edukacja teatralna w przedszkolu
• Rola nauczyciela w edukacji teatralnej
• Zabawy na dzień dobry – zabawy integracyjne, językowe, naśladowcze
• Zwykły niezwykły przedmiot – dobór środków dydaktycznych
• Żywy teatr
• Teatr paluszkowy
• Teatr kukiełkowy
• Teatr Cieni
• „Bajki znane i nieznane” – symbolizm
• Praca z tekstem literackim w edukacji teatralnej

Czytaj więcej

Wykorzystanie kart edukacyjnych w pracy z dziećmi w przedszkolu

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Metodyka pracy z kartami
• Realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem kart
• Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci z wykorzystaniem kart
• Karciane zabawy ruchowe
• Rozmowy o emocjach, zachowaniach, problemach wspierane kartami
• Trening uważności, myślenia, pamięci wspierany kartami
• Karty Milowe, karty wartości, Dixit i inne

Czytaj więcej

Egzaminacyjne formy wypowiedzi

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Kryteria egzaminacyjne dłuższej wypowiedzi literackiej
• Jak uczyć rozprawki
• Gałąź logiczna jako schemat (plan) rozprawki, artykułu, przemówienia
• Wywód argumentacyjny jako stała składowa wszystkich lekcji języka polskiego
• Zabawa, humor, pure nonsens, rozwijanie kreatywności w nauce argumentowania
• Sposoby na twórczą narrację: kości, tabela narracyjna, opowiadanie z kubka, karty i inne
• Jak uczyć dialogu i dynamizowania wypowiedzi
• Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena
• Sposoby osiągania zwięzłości wypowiedzi – streszczenie

Czytaj więcej