Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w kalendarium na www.kailean.pl
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

Egzaminacyjne formy wypowiedzi

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Kryteria egzaminacyjne dłuższej wypowiedzi literackiej
• Jak uczyć rozprawki
• Gałąź logiczna jako schemat (plan) rozprawki, artykułu, przemówienia
• Wywód argumentacyjny jako stała składowa wszystkich lekcji języka polskiego
• Zabawa, humor, pure nonsens, rozwijanie kreatywności w nauce argumentowania
• Sposoby na twórczą narrację: kości, tabela narracyjna, opowiadanie z kubka, karty i inne
• Jak uczyć dialogu i dynamizowania wypowiedzi
• Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena
• Sposoby osiągania zwięzłości wypowiedzi – streszczenie

Czytaj więcej

Od malucha do starszaka – kształcenie umiejętności czytania u dzieci w wieku przedszkolnym – Moduł II

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Zabawy z literami i sylabami wspierające czytanie w wieku przedszkolnym
• Sylaba ważna w czytaniu
• Praktyczne zastosowanie czytania ze zrozumieniem w pracy z dziećmi
• Specyficzne trudności w czytaniu w wieku przedszkolnym
• Gry i zabawy stymulujące analizatory przygotowujące do czytania

Czytaj więcej

Kreatywne zabawy w przedszkolu

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Czym jest kreatywność?
• Jak rozbudzać kreatywność u przedszkolaka?
• Kreatywne rozwiązania w aktywności językowej, muzycznej, ruchowej, matematycznej, plastycznej
• Kreatywna grafomotoryka dla smyka
• Zabawy przy użyciu codziennych przedmiotów (piłki, klamerki, nakrętki, ziarna fasoli)
• Kreatywne masażyki

Czytaj więcej

W królestwie ortografii

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

• Efektywne rozwijanie kompetencji ortograficznych w klasach młodszych (niezbędnik teoretyczny)
– Ortografia w podstawie programowej
– Zasady kształtowania nawyku ortograficznego
– Planowanie pracy
• Bank dobrych pomysłów
– Wspieranie indywidualnego potencjału uczniów (inteligencje wielorakie, style uczenia się)
– Rodzaje ćwiczeń ortograficznych
– Mnemotechniczny trening ortograficzny
– Zabawy i gry ortograficzne (planszowe, karciane, z kostkami, ruchowe, ze śpiewem, interaktywne itp.)
– Ortobajki i rymowanki
– Jak poprawiać błędy ortograficzne?

Czytaj więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w placówkach oświatowych

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

• Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego
• Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS
• Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS
• Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian
• Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych
• Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS
• Komisje socjalne
• Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – nowe zasady
• Dokonywanie potrąceń z ZFŚS
• ZFŚS a RODO

Czytaj więcej

Kiedy dzieci nie przestrzegają norm i zasad? Psychologia uczniów klas młodszych

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni

• Norma rozwoju dziecka szkolnego – gdzie przebiega granica. Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela
• Znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka – działania nauczyciela
• Uczenie prawidłowych zachowań (wzmacnianie) w szkole
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych w szkole
• Wzmacnianie ekspresji i ciekawości dziecka oraz empatii wobec innych rówieśników
• Prawidłowe zachowania nauczyciela w sytuacji łamania norm i zasad
• Konstruowanie systemów reguł i zasad w klasie – praca z dziećmi i rodzicami
• Expose wychowawcy klasy – „kontrakt na reguły i zasady” z rodzicami
• Wydawanie skutecznych poleceń dzieciom

Czytaj więcej

Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
• Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
• Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
• Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
• Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

Czytaj więcej

Matematyka jest fajna! Jak uczyć małe dzieci matematyki w prosty, a zarazem niebanalny sposób

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

• Efektywne rozwijanie kompetencji matematycznych w klasach młodszych
– Aktywność dziecka w świetle podstawy programowej
– W Krainie Liczb – koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę
– Gry i zabawy matematyczne rozwijające myślenie matematyczne
• Bank gier i zabaw matematycznych
– Gry i zabawy sprawnościowe
– Gry i zabawy strukturalne
– Gry i zabawy strategiczne
– „Smaczna matematyka” – przepisy na dobrą zabawę i szkolne sukcesy
– Konstruowanie własnych gier dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
celów dydaktycznych i możliwości uczniów

Czytaj więcej

Trudne lektury na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego w klasach 4-8
• Trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze
• Lektura jako projekt – myślenie projektowe sposobem na tekst literacki
• Wykorzystanie mechanizmów gier w pracy nad lekturą
• Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu
• Podstawy języka wizualnego
• „Obupółkulowe” odczytywanie tekstu literackiego
• Metody i techniki wizualizacji: infografika, myślografia

Czytaj więcej