Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

Chcesz zamówić szkolenie zamknięte dla swoich pracowników? Przejrzyj nasze propozycje oraz wypełnij zgłoszenie na wybrany przez Ciebie temat.

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail otrzymasz ankietę ex ante z prośbą o dookreślenie potrzeb szkoleniowych szkoły i nauczycieli oraz oczekiwań wobec organizatora. Po uzgodnieniu kwestii organizacyjnych przystąpimy do realizacji usługi szkoleniowej.

Jeżeli wśród proponowanych tematów nie ma szkolenia, które odpowiada na potrzeby rozwojowe i szkoleniowe Twojej szkoły/placówki, wypełnij zgłoszenie na szkolenie zamknięte spoza oferty.

Formy realizacji szkoleń zamkniętych – słowniczek

stacjonarna

 • szkolenie w całości realizowane w sposób tradycyjny
 • termin realizacji jest ustalany w porozumieniu ze szkoleniowcem

blended learning

 • forma hybrydowa, szkolenie realizowane wg modelu lekcji odwróconej
 • część on-line realizowana jest przez nauczycieli indywidualnie w dogodnym dla nich czasie na platformie kailean.ekursy.online (dostęp 7 dni)
 • część stacjonarna (warsztat, konsultacje) obejmuje 2 godz. dyd., termin i miejsce do ustalenia
 • wymagania techniczne do części zdalnej: komputer lub laptop z dostępem do internetu

e-learning

 • szkolenie w całości realizowane zdalnie na platformie kailean.ekursy.online
 • dostęp do internetowej platformy e-learningowej 24 godz. na dobę przez 10 dni
 • w okresie realizacji – zamknięte forum (wymiana doświadczeń, konsultacje grupowe)
 • możliwość powracania do ukończonych części w celu utrwalenia materiału, pliki do pobrania
 • wymagania techniczne: komputer lub laptop z dostępem do internetu

MS Teams

 • szkolenie w całości realizowane zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
 • dostęp do platformy edukacyjnej 24 godziny na dobę przez 10 dni
 • czat, spotkania, współpraca, wymiana plików, praca warsztatowa w grupach
 • praca zespołowa „na żywo” w uzgodnionych uprzednio terminach (kamerka, mikrofon)
 • wymagania techniczne: komputer lub laptop z dostępem do internetu, ewentualnie smartfon
 • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pobranie bezpłatnej aplikacji MS Teams
 • konta użytkowników są zakładane przez organizatora

webinar

 • szkolenie w całości realizowane zdalnie w pokoju wirtualnym KAILEAN
 • webinar obejmuje dwie sesje po 2 godziny dydaktyczne
 • uczestnicy otrzymują mailowe zaproszenie do wzięcia udziału w webinarze
 • zaproszenie zawiera link do pokoju oraz informacje organizacyjne nt. webinaru
 • w trakcie realizacji – możliwość zadawania pytań i dzielenia się spostrzeżeniami (czat)
 • wymagania techniczne: komputer lub laptop z dostępem do internetu, ewentualnie smartfon