zarządzanie i organizacja pracy szkoły

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia w wersji papierowej oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Kaizen, metoda małych kroków. Czy to się przyda w szkole? (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Trochę historii…, czyli z gospodarki do filozofii
• Filozofia Kaizen – czym jest?
• Kaizen a mózg trójdzielny
• Małe kroki, małe pytania, małe problemy
• 5WHY – pytaj „DLACZEGO?”
• Cele i zasady
• Dziesięć „przykazań” Kaizen
• Ćwiczenia – Kaizen w życiu codziennym
• Czy to się przyda w szkole?

Czytaj więcej

Alternatywne metody oceniania uczniów (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przyjazne mózgowi, niestresujące metody oceniania
• Ocenianie pozwalające integrować i utrwalać wiedzę
• Ocenianie pozwalające rozwijać umiejętności uczniów
• Ocenianie rozwijające kompetencje kluczowe
• Ocenianie rozwijające myślenie uczniów
• Angażowanie uczniów w proces oceniania
• Ocenianie rozwijające współpracę uczniów z nauczycielem

Czytaj więcej

Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
• Dokumentowanie postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
• Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
• Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

Czytaj więcej

Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Umiejętności wychowawcze, kompetencje osobiste (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Poczucie własnej wartości jako podstawa autorytetu nauczyciela
• Spójność wewnętrzna i hierarchia wartości jako narzędzia w pracy pedagoga
• Cechy dojrzałej osobowości A. Maslowa
• Postawy nauczyciela w powiązaniu z posiadaną samooceną
• Zasoby i kompetencje osobiste w pracy nauczyciela-wychowawcy
• Warunki dobrego kontaktu z wychowankiem (uczniem) wg C. Rogersa.
• Budowanie autorytetu wychowawcy. Rodzaje autorytetu
• Profesjonalne umiejętności nauczyciela. Skuteczne wpływanie na innych
• Nauczycielu, wyjdź z pudełka – czyli jak, zaczynając od siebie, poprawiać relacje w klasie
• Życie w szkolnej klasie. Cztery ważne odkrycia i piramida zmian

Czytaj więcej

Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela-wychowawcy (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Cechy dojrzałej osobowości wg A. Maslowa (skutki zaniedbania rozwoju, cechy osób samorealizujących się)
• Kompetencje emocjonalne (społeczne, osobiste)
• Rola inteligencji emocjonalnej
• Kompetencje emocjonalne – koszty braku
• Emocjonalne abecadło – podsumowanie
• Wybrane zasoby osobiste

Czytaj więcej

Efektywne zarządzanie stresem i emocjami w pracy jako profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Wypalenie zawodowe jako efekt naruszenia równowagi wewnętrznej człowieka
• Ciało i mózg człowieka w chronicznym stresie – rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych
• Techniki radzenia sobie z emocjami własnymi i innych (rodziców, uczniów, współpracowników), opanowanie wzburzenia i irytacji
• Wyrażanie opinii, oczekiwań i potrzeb w sytuacji „opuszczenia strefy komfortu”
• W poszukiwaniu równowagi życia – „antystresowa osobowość” i „antystresowe myślenie”

Czytaj więcej

Szkolenie zamknięte spoza oferty

Jeżeli wśród proponowanych tematów nie ma szkolenia, które odpowiada na potrzeby rozwojowe i szkoleniowe Twojej szkoły/placówki, zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie spoza oferty. Cena do uzgodnienia. Wypełnij zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą.

Czytaj więcej