Edukacja w trzecim wymiarze, czyli drukarka 3d w Twojej szkole (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia nauczą się tworzyć projekty 3d
  • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacą swój warsztat pracy o gotowe materiały ułatwiające wykorzystywanie drukarki 3d do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
  • Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatowej, metodami aktywizującymi

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół pracowników

O CZYM  

  • Darmowe aplikacje online do projektowania 3d
  • Praktyczne ćwiczenia z samodzielnego tworzenia projektów
  • Przykładowe scenariusze zajęć i materiały do wykorzystania drukarki 3d podczas lekcji

KTO PROWADZI

Marta Kostecka – polonistka, bibliotekarka, edukatorka; zajmuje się edukacją informacyjną, medialną i cyfrową, interesuje się wykorzystywaniem nowych mediów i nowych technologii w służbie edukacji i kultury; jednym z kierunków jej szkoleń są nowoczesne działania promocyjne w przestrzeni wirtualnej.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie, lubuskie)

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia