Newsletter – korzyści dla subskrybentów

Szanowny Kliencie!

Pragniemy podziękować Tobie za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, udzielając zgody marketingowej na wysyłanie informacji o ofercie doskonalenia Kailean, oraz za cierpliwość i zauważanie naszych wiadomości w gąszczu przeróżnych informacji, jakie trafiają do Twojej skrzynki pocztowej każdego dnia.

Od teraz masz więcej powodów, by “zauważać” nasze wiadomości. Specjalnie dla subskrybentów newslettera uruchamiamy cykl bezpłatnych webinarów o charakterze szkoleniowym na tematy związane z pracą szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej

ADHD w teorii i praktyce

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani rodzice

• ADHD – typy, objawy osiowe
• Specyfika funkcjonowania – omówienie wybranych charakterystycznych zachowań
• Przydatne wskazówki dla nauczyciela/wychowawcy
• ADHD w Stumilowym Lesie

Czytaj więcej

Dziecko krzywdzone. Jak je rozpoznać? Jak mu pomóc?

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych

• Zjawisko krzywdzenia dziecka
• Objawy związane z maltretowaniem fizycznym, zaniedbaniem emocjonalnym, wykorzystaniem seksualnym
• Niepokojące zachowania – strategie dzieci krzywdzonych
• Druga strona medalu – złe dzieciństwo tworzy złe życie

Czytaj więcej

Agresja i przemoc szkolna

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni, specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych

• Agresja – przyczyny, rodzaje, wybrane metody redukowania
• Przemoc rówieśnicza – cechy charakterystyczne
• Profil osób biorących udział w prześladowaniach
• Co robić, żeby przestać?
• Krąg przemocy rówieśniczej
• Metoda Bystander (interwencja świadka)

Czytaj więcej

Życie w szkolnej klasie

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolniy

• Nauczyciel „w pudełku” – dlaczego należy zacząć od siebie?
• Praca nad relacjami w klasie – cztery ważne umiejętności
• Piramida zmian
• Kila przydatnych wskazówek

Czytaj więcej

Zagubieni w szkole. Alternatywne spojrzenie na trudności wychowawcze

Pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele/wychowawcy

• Zachowania destrukcyjne – kryteria, obszary występowania
• Model Proaktywnych Rozwiązań Opartych na Współpracy
• Standardowe reakcje wychowawcze na trudne zachowania w świetle założeń MPROW
• Czym jest opóźniony rozwój umiejętności?
• Trudności pod lupą

Czytaj więcej

Co zrobić, żeby uczniowie nie wkuwali a zapamiętywali

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich przedmiotów>

• Jak wykorzystać strukturę lekcji w celu zapamiętywania wiadomości przez uczniów
• Wskazówki wydobywania – niezbędne do przypominania treści
• Zapamiętywanie poprzez przetwarzanie materiału
• Zapamiętywanie dzięki myśleniu

Czytaj więcej

Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

• Zachowania destrukcyjne – definicje, przyczyny, przejawy
• Kryteria i obszary zaburzonych zachowań
• Wybrane metody korygowania zaburzonych zachowań i projektowania pracy wychowawczej z trudnymi uczniami
• Wpływ postawy nauczyciela-wychowawcy na zachowania uczniów

Czytaj więcej

Kryzysy i potrzeby rozwojowe w okresie dorastania

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

• Rozwój adolescenta wg E. Eriksona
• Tożsamość syntetyczna i negatywna
• Charakterystyczne cechy okresu dojrzewania
• Przejawy kryzysu rozwojowego
• Nastolatkowie i rozwój mózgu

Czytaj więcej

Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność uczniów za naukę

Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek, pedagodzy, psycholodzy szkolni

• Strategie promujące i wzmacniające samokontrolę odpowiedzialność ucznia
• Wyuczona bezradność w szkole
• Kilka rad nietypowych dotyczących efektywnego uczenia się
• Dekalog dążących do celu

Czytaj więcej