Newsletter – korzyści dla subskrybentów

Szanowny Kliencie!

Pragniemy podziękować Tobie za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, udzielając zgody marketingowej na wysyłanie informacji o ofercie doskonalenia Kailean, oraz za cierpliwość i zauważanie naszych wiadomości w gąszczu przeróżnych informacji, jakie trafiają do Twojej skrzynki pocztowej każdego dnia.

Od teraz masz więcej powodów, by “zauważać” nasze wiadomości. Specjalnie dla subskrybentów newslettera uruchamiamy cykl bezpłatnych webinarów o charakterze szkoleniowym na tematy związane z pracą szkół i placówek oświatowych.

Czytaj więcej

Zatrudnianie cudzoziemców w placówkach oświatowych po zmianach od 29 stycznia 2022 r. oraz obywateli Ukrainy przybywających do Polski na skutek konfliktu zbrojnego

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych, pracownicy kadr

• Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce – co to jest i kiedy mamy z tym do czynienia
• Dokumenty uprawniające do legalnego wjazdu do Polski i przebywania w celu wykonywania pracy
• Obowiązujące procedury w zakresie legalnego powierzania pracy cudzoziemcom w oparciu o najnowsze przepisy w tym zakresie

Czytaj więcej