Rodzaj formy doskonaleniaLiczba godzinCena brutto
e-kursy z opieką autora14 godz. dyd.350 zł/os.
e-kursy ze scenariuszami lekcji5 godz. dyd.250 zł/os.
e-kursy z pomocami dydaktycznymi5 godz. dyd.250 zł/os.
e-kursy z konsultacjami on-line5 godz. dyd.250 zł/os.
e-kursy standardowe5 godz. dyd.180 zł/os.
e-szkolenia na MS Teams dla nauczycieli5 godz. dyd.190 zł/os.
e-szkolenia na MS Teams dla kadry zarządzającej5 godz. dyd.290 zł/os.
szkolenia otwarte dla nauczycieli5 godz. dyd.230 zł/os.
szkolenia otwarte dla kadry zarządzającej5 godz. dyd.385 zł/os.
warsztaty dla nauczycieli 3 godz. dyd.138 zł/os.
szkolenia zamknięte (do 20 os.)4 godz. dyd.1 960 zł
szkolenia zamknięte (od 21 do 36 os.)4 godz. dyd.2 260 zł
programy wspomagania 4 x 4 (do 36 os.) 16 godz. dyd.12 340 zł
przekroczenie limitu liczby uczestników w szkoleniu typu zamkniętego (pow. 36 os.)50 zł/os.
szkolenia spoza stałej oferty, wyjazdy edukacyjne i inne formy doskonaleniacena regulowana