innowacyjne metody nauczania i uczenia się

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia w wersji papierowej oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Kompetencje kluczowe we współczesnej szkole (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przegląd kompetencji kluczowych
• Kompetencje kluczowe a podstawa programowa
• Znaczenie kompetencji kluczowych dla osiągania przez uczniów sukcesów edukacyjnych
• Formy i metody pracy umożliwiające rozwój kompetencji kluczowych na każdej lekcji
(grywalizacja, wizualizacja, nowoczesne formy pracy zespołowej)
• Działania uczniów pozwalające na jednoczesną realizację podstawy programowej i rozwijanie kompetencji kluczowych

Czytaj więcej

Innowacje w edukacji (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Innowacje w prawie oświatowym
• Grywalizacja jako sposób na aktywizację uczniów
• Przykłady prostych gier
• Wizualizacja – edukacja dla pokolenia wzrokowców
• Tutoring i coaching – metody pracy indywidualnej z uczniami; podobieństwa i różnice
• Pytania rozwijające myślenie

Czytaj więcej

Kreatywni uczniowie, kreatywne lekcje (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Istota kreatywności
• Fakty i mity o kreatywności
• Trening kreatywności w 5 krokach
• Kreatywność na wszystkich przedmiotach szkolnych
• Przykłady konkretnych zadań i ćwiczeń kreatywnych

Czytaj więcej

Style i strategie uczenia się (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Style uczenia się – fakty i mity
• Style a strategie uczenia się
• Strategia – testowanie
• Tworzenie własnych notatek
• Wizualizacje
• Opracowujące (głębokie) przetwarzanie materiału
• Sterowanie skupieniem i rozproszeniem uwagi

Czytaj więcej

Motywowanie uczniów do nauki (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Motywowanie zewnętrzne a wewnętrzne w uczeniu się
• Efektywne motywowanie zewnętrzne w procesie uczenia się
• Elementy motywacji wewnętrznej: cel, autonomia i dążenie do mistrzostwa
• Budowanie motywacji wewnętrznej w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
• Sposoby zapewnienia uczniom autonomii w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
• Sposoby budowania motywacji w czasie każdej lekcji (obserwacja postępów; widoczne uczenie się; sukces edukacyjny każdego ucznia)
• Emocjonalizacja uczenia się

Czytaj więcej

TIK w nauczaniu i uczeniu się (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Prezentowanie efektów pracy uczniów (dokumenty Google, padlet, symbaloo)
• Aplikacje wspierające proces edukacyjny (learning apps, QR code generator)
• Aplikacje umożliwiające ocenę, samoocenę (Google forms, kahoot, quizziz)
• Aplikacje wspierające uczenie się (quizlet)
• TIK bez komputera na lekcji (generatory krzyżówek, trimino)
• Programy ułatwiające pracę (wheel decide, online stopwatch)

Czytaj więcej

Zamień lekcję w pokój zagadek (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Czym jest pokój zagadek
• Przykładowe scenariusze lekcji
• Typy zadań
• Pokój zagadek w szkole, klasie i na ekranie tabletu lub komórki
• TIK w pokoju zagadek (Action Bound, Thinglink, kody QR)
• Uczniowie twórcami pokoju zagadek

Czytaj więcej