innowacyjne metody nauczania i uczenia się

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia w wersji papierowej oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Realizacja podstawy programowej w pracy zdalnej

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Warunki realizacji podstawy programowej a edukacja zdalna
• Dostosowanie form i metod w pracy zdalnej z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
• Indywidualizacja i praca zespołowa w pracy online (Jambord, dokumenty współdzielone)
• Doświadczenia i zadania praktyczne w pracy zdalnej (Nearpod, Mozaic)
• Projekty w pracy online (Web Quest, Padlet, Wakelet))

Czytaj więcej

Efektywna edukacja hybrydowa w pracy zdalnej i stacjonarnej

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Cechy edukacji hybrydowej
• Uczenie synchroniczne i asynchroniczne
• Angażowanie uczniów o różnych rodzajach percepcji
• Głębokie przetwarzanie materiału (aplikacje quizowe i interaktywne)
• Wizualizacja treści nauczania (Padlet, witryny Google)
• Wspieranie uczniów w opracowywaniu materiału (interaktywne lekcje)
• Organizowanie pracy zespołowej uczniów (dokumenty współdzielone)

Czytaj więcej

Nauczanie zdalne w MS Teams

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Zakładanie zespołów i zajęć
• Komunikacja z uczniami na czacie
• Organizowanie zajęć online
• Udostępnianie uczniom materiałów edukacyjnych w aplikacji Notes
• Tworzenie i sprawdzanie zadań
• Tworzenie samosprawdzających się testów w Forms

Czytaj więcej

Nauczanie zdalne w Google G-Suite

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Zakładanie zespołów i zajęć
• Komunikacja z uczniami w strumieniu
• Organizowanie zajęć online
• Udostępnianie uczniom materiałów edukacyjnych
• Tworzenie i sprawdzanie zadań
• Tworzenie samosprawdzających się testów w Formularzach

Czytaj więcej

Innowacje w edukacji

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Innowacje w prawie oświatowym
• Grywalizacja jako sposób na aktywizację uczniów
• Przykłady prostych gier
• Wizualizacja – edukacja dla pokolenia wzrokowców
• Tutoring i coaching – metody pracy indywidualnej z uczniami; podobieństwa i różnice
• Pytania rozwijające myślenie

Czytaj więcej

Kompetencje kluczowe we współczesnej szkole

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Przegląd kompetencji kluczowych
• Kompetencje kluczowe a podstawa programowa
• Znaczenie kompetencji kluczowych dla osiągania przez uczniów sukcesów edukacyjnych
• Formy i metody pracy umożliwiające rozwój kompetencji kluczowych na każdej lekcji
(grywalizacja, wizualizacja, nowoczesne formy pracy zespołowej)
• Działania uczniów pozwalające na jednoczesną realizację podstawy programowej i rozwijanie kompetencji kluczowych

Czytaj więcej

Kreatywni uczniowie, kreatywne lekcje

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Istota kreatywności
• Fakty i mity o kreatywności
• Trening kreatywności w 5 krokach
• Kreatywność na wszystkich przedmiotach szkolnych
• Przykłady konkretnych zadań i ćwiczeń kreatywnych

Czytaj więcej

Style i strategie uczenia się

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Style uczenia się – fakty i mity
• Style a strategie uczenia się
• Strategia – testowanie
• Tworzenie własnych notatek
• Wizualizacje
• Opracowujące (głębokie) przetwarzanie materiału
• Sterowanie skupieniem i rozproszeniem uwagi

Czytaj więcej