Kreatywni uczniowie, kreatywne lekcje (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy dowiedzą się, jak rozwijać kreatywność uczniów w czasie każdej lekcji bez konieczności wprowadzania dodatkowego materiału czy uzupełniających treści nauczania
  • Dzięki nabytym kompetencjom zaczną kształtować u swoich uczniów kompetencję XXI wieku – myślenie kreatywne; zaproponują uczniom zadania, które staną się dla nich wyzwaniem intelektualnym oraz jednocześnie dobrą zabawą
  • Szkolenie pokazuje, jak można realizować treści podstawy programowej, przy okazji proponując uczniom aktywności kształtujące kreatywne podejście do rozwiązywania problemów na różnych przedmiotach szkolnych

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Istota kreatywności
  • Fakty i mity o kreatywności
  • Trening kreatywności w 5 krokach
  • Kreatywność na wszystkich przedmiotach szkolnych
  • Przykłady konkretnych zadań i ćwiczeń kreatywnych

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia