innowacyjne metody nauczania i uczenia się

Jak pomóc uczniom w utrwalaniu i powtarzaniu wiadomości (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Ograniczenia pamięci i jak ich unikać
• Przeciwdziałanie zjawisku interferencji
• Przezwyciężanie efektu miejsca w szeregu
• Sposoby pracy z uczniami zapewniające elaborację (powtarzanie utrwalające)
• Stosowanie wskazówek wydobycia (zakotwiczanie informacji)
• Różne sposoby wydobywania informacji
• Rola emocji i doświadczenia osobistego w procesie zapamiętywania

Czytaj więcej

Style i strategie uczenia się (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Style uczenia się – fakty i mity
• Style a strategie uczenia się
• Strategia – testowanie
• Tworzenie własnych notatek
• Wizualizacje
• Opracowujące (głębokie) przetwarzanie materiału
• Sterowanie skupieniem i rozproszeniem uwagi

Czytaj więcej

Motywowanie uczniów do nauki (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Motywowanie zewnętrzne a wewnętrzne w uczeniu się
• Efektywne motywowanie zewnętrzne w procesie uczenia się
• Elementy motywacji wewnętrznej: cel, autonomia i dążenie do mistrzostwa
• Budowanie motywacji wewnętrznej w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
• Sposoby zapewnienia uczniom autonomii w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej
• Sposoby budowania motywacji w czasie każdej lekcji (obserwacja postępów; widoczne uczenie się; sukces edukacyjny każdego ucznia)
• Emocjonalizacja uczenia się
• Modele motywacyjne Kellera i Włodkowskiego w praktyce szkolnej

Czytaj więcej

TIK w nauczaniu i uczeniu się (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Prezentowanie efektów pracy uczniów (dokumenty Google, padlet, symbaloo)
• Aplikacje wspierające proces edukacyjny (learning apps, QR code generator)
• Aplikacje umożliwiające ocenę, samoocenę (Google forms, kahoot, quizziz)
• Aplikacje wspierające uczenie się (quizlet)
• TIK bez komputera na lekcji (generatory krzyżówek, trimino)
• Programy ułatwiające pracę (wheel decide, online stopwatch)

Czytaj więcej

Zamień lekcję w pokój zagadek (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Czym jest pokój zagadek
• Przykładowe scenariusze lekcji
• Typy zadań
• Pokój zagadek w szkole, klasie i na ekranie tabletu lub komórki
• TIK w pokoju zagadek (Action Bound, Thinglink, kody QR)
• Uczniowie twórcami pokoju zagadek

Czytaj więcej

Jak rozwijać myślenie uczniów (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Czym jest myślenie
• Rola myślenia w przezwyciężaniu szkolnych trudności
• Rozwijanie myślenia twórczego i krytycznego
• Rozwiązywanie problemów
• Metody i techniki pracy służące rozwijaniu myślenia uczniów
• Rozwijanie myślenia na każdym przedmiocie i na każdej lekcji

Czytaj więcej

Realizacja podstawy programowej w pracy zdalnej (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Warunki realizacji podstawy programowej a edukacja zdalna
• Dostosowanie form i metod w pracy zdalnej z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych
• Indywidualizacja i praca zespołowa w pracy online (Jambord, dokumenty współdzielone)
• Doświadczenia i zadania praktyczne w pracy zdalnej (Nearpod, Mozaic)
• Projekty w pracy online (Web Quest, Padlet, Wakelet))

Czytaj więcej

Efektywna edukacja hybrydowa w pracy zdalnej i stacjonarnej (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Cechy edukacji hybrydowej
• Uczenie synchroniczne i asynchroniczne
• Angażowanie uczniów o różnych rodzajach percepcji
• Głębokie przetwarzanie materiału (aplikacje quizowe i interaktywne)
• Wizualizacja treści nauczania (Padlet, witryny Google)
• Wspieranie uczniów w opracowywaniu materiału (interaktywne lekcje)
• Organizowanie pracy zespołowej uczniów (dokumenty współdzielone)

Czytaj więcej