Innowacje w edukacji (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy dowiedzą się, jakie są rodzaje innowacji, nauczą się włączać do praktyki dydaktycznej innowacyjne metody pracy, pozwalające uczniom na osiąganie sukcesów edukacyjnych
  • Dzięki nabytym kompetencjom lekcje staną się ciekawe, a jednocześnie będą sprzyjały realizacji podstawy programowej w atrakcyjny dla uczniów sposób
  • W trakcie szkolenia prezentowane są metody i formy, które uczestnicy mogą wykorzystać dosłownie następnego dnia w pracy ze swoimi podopiecznymi

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Innowacje  w prawie oświatowym
  • Grywalizacja jako sposób na aktywizację uczniów
  • Przykłady prostych gier
  • Wizualizacja – edukacja dla pokolenia wzrokowców
  • Tutoring i coaching – metody pracy indywidualnej z uczniami; podobieństwa i różnice
  • Pytania rozwijające myślenie

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / e-learning / MS Teams

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia