zarządzanie i organizacja pracy szkoły

Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Umiejętności wychowawcze, kompetencje osobiste (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Poczucie własnej wartości jako podstawa autorytetu nauczyciela
• Spójność wewnętrzna i hierarchia wartości jako narzędzia w pracy pedagoga
• Cechy dojrzałej osobowości A. Maslowa
• Postawy nauczyciela w powiązaniu z posiadaną samooceną
• Zasoby i kompetencje osobiste w pracy nauczyciela-wychowawcy
• Warunki dobrego kontaktu z wychowankiem (uczniem) wg C. Rogersa.
• Budowanie autorytetu wychowawcy. Rodzaje autorytetu
• Profesjonalne umiejętności nauczyciela. Skuteczne wpływanie na innych
• Nauczycielu, wyjdź z pudełka – czyli jak, zaczynając od siebie, poprawiać relacje w klasie
• Życie w szkolnej klasie. Cztery ważne odkrycia i piramida zmian

Czytaj więcej

Kompetencje emocjonalne w pracy nauczyciela-wychowawcy (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Cechy dojrzałej osobowości wg A. Maslowa (skutki zaniedbania rozwoju, cechy osób samorealizujących się)
• Kompetencje emocjonalne (społeczne, osobiste)
• Rola inteligencji emocjonalnej
• Kompetencje emocjonalne – koszty braku
• Emocjonalne abecadło – podsumowanie
• Wybrane zasoby osobiste

Czytaj więcej

Kaizen, metoda małych kroków. Czy to się przyda w szkole? (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Trochę historii…, czyli z gospodarki do filozofii
• Filozofia Kaizen – czym jest?
• Kaizen a mózg trójdzielny
• Małe kroki, małe pytania, małe problemy
• 5WHY – pytaj „DLACZEGO?”
• Cele i zasady
• Dziesięć „przykazań” Kaizen
• Ćwiczenia – Kaizen w życiu codziennym
• Czy to się przyda w szkole?

Czytaj więcej

Wystąpienia publiczne – (nie taka) trudna sztuka (Z)

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

• Trema i inne ograniczenia
• Jak oswoić mikrofon i kamerę
• Jak mówić, aby nas słuchano?
• Komunikacja niewerbalna – fakty i mity
• Postawa, gestykulacja, kontakt wzrokowy, głos i mimika
• Jak dobrze przygotować wystąpienie
• Pomoce audiowizualne
• Wystąpienia w internecie
• Cyfrowa mowa ciała

Czytaj więcej

Szkolenie zamknięte spoza oferty

Jeżeli wśród proponowanych tematów nie ma szkolenia, które odpowiada na potrzeby rozwojowe i szkoleniowe Twojej szkoły/placówki, zgłoś zapotrzebowanie na szkolenie spoza oferty. Cena do uzgodnienia. Wypełnij zgłoszenie, skontaktujemy się z Tobą.

Czytaj więcej