Przyjazna komunikacja (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy szkolenia poznają model komunikacji Schulza von Thuna – kwadrat komunikacyjny; zrozumieją założenia porozumienia bez przemocy (NVC); nauczą się odróżniać żądania od potrzeb; nabędą praktycznych umiejętności komunikacyjnych pozwalających na przyjazną, asertywną komunikację zapewniającą poszanowanie potrzeb wszystkich stron
 • Dzięki nabytym kompetencjom będą identyfikowali komunikaty zespolone i nieporozumienia z nich wynikające; zidentyfikują bariery utrudniające odbiór informacji; będą wyrażali swoje potrzeby, stosując komunikat SUPP; wykorzystają techniki aktywnego słuchania (m.in. parafrazę, klaryfikację), by móc udzielić rozmówcy informacji zwrotnej w modelu FUKO; będą komunikowali się w duchu NVC (wygrana – wygrana)
 • W czasie szkolenia uczestnicy zweryfikują w praktyce swoje umiejętności komunikowania się w modelu wygrana – wygrana 

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli / pracowników niepedagogicznych

O CZYM  

 • Proces komunikacji i jego składowe
 • Proces komunikacji w modelu Schulza von Thuna – kwadrat komunikacyjny
 • Komunikaty zespolone i bariery w odbiorze informacji
 • Trzy kroki odbioru informacji
 • Skuteczny, asertywny komunikat „ja”
 • Informacja zwrotna w modelu FUKO
 • Istota komunikacji bez przemocy (NVC)
 • Komunikacja w modelu: wygrana – wygrana
 • Komunikat SUPP – wyrażanie swoich potrzeb
 • Techniki aktywnego słuchania – podstawa zrozumienia drugiego człowieka

KTO PROWADZI

Piotr Bachońskiabsolwent filologii polskiej (UAM w Poznaniu); ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; w trakcie studiów z psychologii; dyplomowany coach; certyfikowany trener TOC; wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie, prowadzi autorskie szkolenia z zakresu komunikacji, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, motywacji, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor licznych kursów e-learningowych, gier i pomocy edukacyjnych; realizuje procesy kompleksowego wspomagania; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikuje na blogu eksperckim Kailean®.

CZAS TRWANIA              

2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia