Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy poznają przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, nauczą się dokumentować ocenę postępów edukacyjnych i zachowania uczniów w sposób zgodny z przepisami, dowiedzą się, jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej w tym zakresie uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym
  • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele zapobiegną powstawaniu sytuacji konfliktowych z uczniami i ich rodzicami związanych z oceną postępów edukacyjnych i zachowania uczniów
  • Szkolenie prowadzi doświadczony nauczyciel i wicedyrektor szkoły, otrzymasz przykłady sprawdzonych rozwiązań oraz szczegółowe wskazówki odnośnie do ich wdrażania

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
  • Dokumentowanie  postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
  • Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
  • Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia