Alternatywne metody oceniania uczniów (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak można oceniać wiedzę i umiejętności uczniów w przyjaznej, niestresującej atmosferze sprzyjającej rozwijaniu kompetencji kluczowych,  myślenia podopiecznych oraz utrwalaniu wiadomości i rozwijaniu umiejętności uczniów
  • Dzięki nabytym w czasie szkolenia kompetencjom jego uczestnicy włączą uczniów w proces oceniania; wpłyną na kształtowanie przyjaznej, sprzyjającej uczeniu się atmosfery w zespole uczniowskim; sprawią, że uczniowie lepiej zrozumieją proces oceniania (w tym ocenianie stopniem szkolnym)
  • Uczestnicy szkolenia otrzymają  zestaw efektywnych, alternatywnych wobec stopnia szkolnego technik oceniania niewymagających ponoszenia dodatkowych kosztów oraz nakładów czasu i pracy ze strony nauczyciela (między innymi: WCN, 321, samokontrola, test z wyborem trudności, cztery listy)

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Przyjazne mózgowi, niestresujące metody oceniania
  • Ocenianie pozwalające integrować i utrwalać wiedzę
  • Ocenianie pozwalające rozwijać umiejętności uczniów
  • Ocenianie rozwijające kompetencje kluczowe
  • Ocenianie rozwijające myślenie uczniów
  • Angażowanie uczniów w proces oceniania
  • Ocenianie rozwijające współpracę uczniów z nauczycielem

KTO PROWADZI

Piotr Bachoński – absolwent filologii polskiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły”  i „Doradcy Kariery”

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia