Kodowanie i programowanie w przedszkolu (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Nauczyciele dowiedzą się, jak w prosty i skuteczny sposób zaspokajać i rozbudzać naturalną ciekawość poznawczą dziecka, poznasz gry i zabawy rozwijające u dzieci umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania
 • Nabyte podczas szkolenia umiejętności z powodzeniem wykorzystają podczas realizacji podstawy programowej, m.in. w obszarze wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania zmian we własnej praktyce edukacyjnej

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
 • „Warunek” – zabawy matematyczne
 • Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
 • „Kolorowe kodowanie”  z użyciem łatwo dostępnych produktów
 • „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
 • Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
 • Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
 • Proces optymalizacji kodu
 • „Bug”, czyli błąd w kodzie
 • Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

KTO PROWADZI

Karolina Kukla – pedagog, szkoleniowiec, edukator z zakresu pedagogiki freblowskiej; na co dzień – nauczyciel w przedszkolu publicznym w Szczecinie, gdzie wdrożyła innowacyjny sposób pracy z dzieckiem zgodny z założeniami Planu Daltońskiego. autorka pomocy dydaktycznych “Kodowanie i programowanie w przedszkolu” wydawnictwa Kailean.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie) / e-learning (e-kurs z pomocami dydaktycznymi)

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia