Od malucha do starszaka – kształcenie umiejętności czytania u dzieci w wieku przedszkolnym – Moduł I (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Nauczyciele poznają  alternatywne metody pracy z dzieckiem w opanowaniu czytania od najmłodszej grupy przedszkolnej, przećwiczą wybrane zabawy wspierające proces czytania, dowiedzą się, jak wprowadzać naukę czytania poprzez zabawę z dziećmi  w przedszkolu
  • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacą swój warsztat pracy o atrakcyjne i sprawdzone sposoby wyposażania dzieci w umiejętność czytania, wesprą dzieci mające trudności w nauce czytania, dostosują zabawy do możliwości dzieci
  • Otrzymają cenne wskazówki i porady potrzebne do uzyskania sukcesu w procesie nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Nowatorskie metody wspierające proces czytania w wieku przedszkolnym
  • Etapy wprowadzania nauki czytania poprzez zabawę w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
  • Zabawy wspierające czytanie dzieci w wieku przedszkolnym
  • Praktyczne sposoby pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu

KTO PROWADZI

Beata Wańtowska pedagog, nauczyciel dyplomowany; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; szkoleniowiec Kailean, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie; posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu umiejętności komunikacyjnej dzięki ukończonym kursom i warsztatom, m.in. metoda Gordona, mediacje sądowe, program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”; w swojej pracy z dziećmi wdrożyła  nowatorski sposób pracy z dziećmi na bazie Planu Daltońskiego; edukator szkoleń dla nauczycieli z pedagogiki Froebla; współpracuje z miesięcznikiem Bliżej Przedszkola, w którym publikuje scenariusze zajęć z zakresu wczesnego czytania; prowadzi zajęcia otwarte w przedszkolu dla nauczycieli i studentów z zakresu czytania; autor pomocy dydaktycznych “Uczymy czytania globalnie” wydawnictwa Kailean.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie)

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia