Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Nauczyciele poznają  prawidłowe etapy wprowadzania u dzieci kluczowych umiejętności matematycznych w oparciu o program  „Dziecięca matematyka”  E. Gruszczyk-Kolczyńskiej; nauczą się dobierać  pomoce dydaktyczne z zakresu edukacji matematycznej do poziomu rozwoju dziecka
  • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacą swój warsztat pracy o wierszyki, opowiadania i zagadki matematyczne wspierające rozwój myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym
  • Szkolenie prowadzi nauczyciel-praktyk, nauczyciele otrzymają cenne wskazówki i porady potrzebne do uzyskania sukcesu  dziecka w radzeniu sobie z trudnościami w procesie nabywania kompetencji matematycznych

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
  • Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
  • Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
  • Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
  • Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

KTO PROWADZI

Beata Wańtowska pedagog, nauczyciel dyplomowany; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; szkoleniowiec Kailean, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie; posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu umiejętności komunikacyjnej dzięki ukończonym kursom i warsztatom, m.in. metoda Gordona, mediacje sądowe, program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”; w swojej pracy z dziećmi wdrożyła  nowatorski sposób pracy z dziećmi na bazie Planu Daltońskiego; edukator szkoleń dla nauczycieli z pedagogiki Froebla; współpracuje z miesięcznikiem Bliżej Przedszkola, w którym publikuje scenariusze zajęć z zakresu wczesnego czytania; prowadzi zajęcia otwarte w przedszkolu dla nauczycieli i studentów z zakresu czytania; autor pomocy dydaktycznych “Uczymy czytania globalnie” wydawnictwa Kailean.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie)

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia