Program 2 – Jak przeciwdziałać i zapobiegać zachowaniom agresywnym, w szczególności mającym podłoże w niedostosowaniu społecznym i zaburzeniach rozwojowych uczniów?

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw. 

Problem rozwojowy szkoły: nasilenie zachowań agresywnych wśród uczniów, w szczególności zachowań mających podłoże w niedostosowaniu społecznym i zaburzeniach rozwojowych uczniów (A – autyzm, ZA – zespół Aspergera, ODD – zachowania opozycyjno-buntownicze, CD – zaburzenia zachowania, AI – agresja impulsywna).

Przejawy problemu: agresja fizyczna – bójki, uderzenia, kopnięcia, szarpania, przedrzeźniania, wykrzywianie się, przeszkadzanie, zakłócanie spokoju, nieposłuszeństwo, rysowanie obraźliwych rysunków, chowanie, psucie przedmiotów należących do określonej osoby, niszczenie mienia, dewastacja przyrody, znęcanie się nad zwierzętami, łamanie roślin itd.; agresja słowna – inicjowanie kłótni, rozpowszechnienie plotek, nieprawdziwych opinii, pomówień, ośmieszanie, grożenie itd.

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem