Program 3 – Bezpieczeństwo uczniów w szkole, poza szkołą i w Internecie

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw. 

Problem rozwojowy szkoły: niedostateczny poziom bezpieczeństwa uczniów

Przejawy problemu: spora część uczniów uważa, że nie czuje się bezpiecznie (pomiar poziomu bezpieczeństwa rozumianego jako wolność od zagrożeń młodzieży szkolnej przeprowadza się na podstawie subiektywnych odczuć uczniów; głównym czynnikiem pomiaru jest odczucie braku zagrożeń; diagnoza bezpieczeństwa polega na ustaleniu, jakie zagrożenia sprawiają, że uczniowie nie czują się bezpiecznie)

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem