Program 5 – Jak zwiększyć efektywność kształcenia? Proste i skuteczne innowacje metodyczne i TIK

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw. 

Problem rozwojowy szkoły: niska efektywność kształcenia
(efektywność kształcenia – relacja przekazanej wiedzy do przyswojonej)

Przejawy problemu: wyniki egzaminów zewnętrznych utrzymują się od kilku lat na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej (lub powiatowej) z tendencją spadkową.

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem