Program 7 – Jak skutecznie motywować uczniów do nauki?

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw.

Problem rozwojowy szkoły: niski poziom motywacji uczniów do nauki

Przejawy problemu: uczniowie nie odrabiają prac domowych, nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, nie utrwalają w domu treści poznanych na lekcji, nie przygotowują się do lekcji, prezentują negatywną postawę wobec nauki i nauczycieli.

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem