Program 4 – Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

Wybór tematu jest równoznaczny ze wskazaniem problemu rozwojowego, który szkoła/placówka chce rozwiązać bądź zniwelować w bieżącym roku szkolnym. Jeżeli opis poniższego problemu rozwojowego  znajduje potwierdzenie w wynikach przeprowadzonej w szkole diagnozy potrzeb, to oznacza, że wybrany temat jest odpowiedni. Jeżeli nie, sprawdź inne tematy lub zamów stworzenie programu od podstaw. 

Problem rozwojowy szkoły: nasilenie przypadków naruszenia dyscypliny przez uczniów (dyscyplina – rygorystyczne reguły postępowania wprowadzone dla grupy, np. w regulaminie szkoły)

Przejawy problemu: w każdym oddziale są uczniowie, którzy prezentują negatywną postawę wobec nauczycieli, nauki, rówieśników, norm społecznych; wyrażają to w rozmaity sposób – przeszkadzają na lekcji, głośno rozmawiają, lekceważą polecenia, używają wulgaryzmów, nie wykonują zadań itp.

Zamawiając program, otrzymasz:

  • 16 godzin dydaktycznych doskonalenia (4 moduły x 4 godziny dyd.)
  • kompleksowe wsparcie “od diagnozy do sprawozdania”
  • obszerny zestaw autorskich narzędzi do zarządzania programem