Programy wspomagania – informacje ogólne

Chcesz zamówić program wspomagania dla swojej szkoły lub placówki?

Przejrzyj nasze propozycje oraz wypełnij zgłoszenie na wybrany przez Ciebie temat.

  • Programy doskonalenia nauczycieli jako forma wspomagania pracy szkoły to szkolenia zamknięte ujęte w proces
  • Poparte gruntowną diagnozą potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, szczegółowo zaprojektowane, w trakcie realizacji obudowane rzetelnymi procesami monitoringowymi oraz poddane uprzednio zaplanowanej ewaluacji
  • Realizowane z wykorzystaniem autorskich narzędzi wspomagających zarządzanie procesem doskonalenia nauczycieli (autor narzędzi – Olga Oczkowska-Fiuk)
  • Wersja standardowa każdego programu obejmuje 16 godzin dydaktycznych (4 moduły x 4 godz. dyd.)
  • Istnieje możliwość zbudowania programu od podstaw na indywidualne zamówienie szkoły/placówki oświatowej