Zagubieni w szkole. Alternatywne spojrzenie na trudności wychowawcze (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy szkolenia uporządkują wiedzę nt. ogólnie przyjętych kryteriów i obszarów zachowań destrukcyjnych, poznają założenia, techniki oraz sposoby przełożenia na praktykę alternatywnej koncepcji Rossa W. Greene’a – MPROW, której myśl przewodnia brzmi: „Dzieci zachowują się dobrze, jeśli potrafią”
 • Dzięki nabytym kompetencjom uzyskają szerszą perspektywę postrzegania i rozwiązywania trudności wychowawczych, będą mogli ustalić, jakie opóźnione umiejętności powodują określone trudne zachowania i w jaki sposób mogą pomóc uczniowi w ich nabyciu
 • Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące rozwiązywania wybranych problemów

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Zachowania destrukcyjne – kryteria, obszary występowania
 • Model Proaktywnych Rozwiązań Opartych na Współpracy – koncepcja dra Rossa W. Greene’a
 • Informacje wstępne – ogólne założenia, plan A, B, C
 • Standardowe reakcje wychowawcze na trudne zachowania w świetle założeń MPROW
 • Czym jest opóźniony rozwój umiejętności?
 • Lista trudności w zachowaniu wynikających z opóźnionego rozwoju wybranych umiejętności
 • Trudności pod lupą
 • Ocena Opóźnionych Umiejętności i Nierozwiązanych Problemów – wskazówki pomocnicze
 • Formularze do pracy nad nierozwiązanymi problemami
 • Podsumowanie – ocena przydatności koncepcji w praktyce psychologiczno-pedagogicznej

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia