Trudne lektury na lekcjach języka polskiego

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jak przygotować angażujące lekcje poświęcone „trudnym” (i nie tylko) lekturom: Pan Tadeusz, Syzyfowe prace, Quo vadis. Nauczysz się planować fazy pracy z tekstem
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz proces dydaktyczny o nowe metody pracy z tekstem literackim; elementy myślografii, wizualizacja, grywalizacja, ekspresja twórcza uczniów, metoda projektu pozwolą wyzwolić autentyczne emocje w czasie pracy z „trudnymi” lekturami i przełamać niechęć do czytania
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania zmian w warsztacie pracy nauczyciela języka polskiego oraz przykładowe scenariusze lekcji poświęcone pracy z lekturami, w których zaprezentowane są omawiane w czasie szkolenia metody i techniki

DLA KOGO

 • Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

O CZYM

 • Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego w kl. 4-8
 • Trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze
 • Lektura jako projekt – myślenie projektowe sposobem na tekst literacki
 • Wykorzystanie mechanizmów gier w pracy nad lekturą
 • Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu
 • Podstawy języka wizualnego
 • „Obupółkulowe” odczytywanie tekstu literackiego
 • Metody i techniki wizualizacji: infografika, myślografia

AUTOR E-KURSU

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły” i „Doradcy Kariery”.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z opieką autora, zakres materiału – 14 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie
 • możliwość zadawania pytań
 • informacja zwrotna nt. wykonanych zadań

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 28 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 350 zł, w tym e-materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty