Komunikacja alternatywna i wspomagająca

DLACZEGO WARTO

 • Zdobędziesz wiedzę na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej rozwój mowy dziecka, poznasz sposoby jej wprowadzania, dowiesz się, na czym polega specyfika komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Dzięki nabytym kompetencjom będziesz mógł wprowadzić komunikację alternatywną i wspomagającą do zajęć, które wspierają rozwój kompetencji komunikacyjnych u dzieci
 • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie pracy z dzieckiem w ramach komunikacji alternatywnej i wspomagającej

DLA KOGO

 • Nauczyciele
 • Logopedzi, terapeuci

O CZYM  

 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca – wprowadzenie
 • Diagnoza potrzeb i umiejętności komunikacyjnych dziecka
 • Metody, sposoby wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii dziecka
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca a jej praktyczne wykorzystanie w komunikowaniu się dziecka z otoczeniem

AUTOR E-KURSU

Anna Sokół-Kociuba – neurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; szkoleniowiec Kailean; wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi i wszelkimi nieprawidłowościami w rozwoju mowy oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; na co dzień zajmuje się terapią neurologopedyczną i logopedyczną w ramach własnej działalności Od Słowa Do Słowa Centrum Diagnozy i Terapii; dodatkowy zakres działań: zaburzenia odżywiania, WWRD, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i rewalidacja.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty