Komunikacja alternatywna i wspomagająca

DLACZEGO WARTO

  • Zdobędziesz wiedzę na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej rozwój mowy dziecka, poznasz sposoby jej wprowadzania, dowiesz się, na czym polega specyfika komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  • Dzięki nabytym kompetencjom będziesz mógł wprowadzić komunikację alternatywną i wspomagającą do zajęć, które wspierają rozwój kompetencji komunikacyjnych u dzieci
  • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie pracy z dzieckiem w ramach komunikacji alternatywnej i wspomagającej

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca – wprowadzenie
  • Diagnoza potrzeb i umiejętności komunikacyjnych dziecka
  • Metody, sposoby wprowadzania komunikacji alternatywnej i wspomagającej w terapii dziecka
  • Komunikacja alternatywna i wspomagająca a jej praktyczne wykorzystanie w komunikowaniu się dziecka z otoczeniem

KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej dzieci, dorosłych.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / e-learning

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia