Uczymy pisania – kreatywnie, aktywnie, z humorem (III edycja)

Chcesz nauczyć uczniów redagowania egzaminacyjnych form wypowiedzi? Zamień lekcje polskiego w trening kreatywnego pisania! Redagowanie rozprawki połącz z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej, formułowanie argumentów – z zabawą, pisanie opowiadania – z tworzeniem porywających historii przy pomocy … kubka! Zaproś uczniów na zajęcia, w czasie których nauczą się logicznego myślenia, jasnego formułowania swoich myśli oraz zwięzłego streszczania tekstów innych autorów. I co najważniejsze, nauczą się pisać!

DLA KOGO

 • Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8

PROGRAM KURSU

 1. Kryteria oceny zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi
 2. Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym i narracyjnym
 3. Trudności, z jakimi borykają się uczniowie, redagując wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, narracyjnym, dialog
 4. Wykorzystywanie gotowych zadań i ćwiczeń
 5. Wprowadzenie rozprawki jako nowej formy wypowiedzi
 6. Formułowanie tez i hipotez
 7. Formułowanie argumentów z wykorzystaniem gałęzi logicznej
 8. Ćwiczenie argumentowania na wszystkich lekcjach
 9. Metody ułatwiające uczniom konstruowanie fabuły: kości narracyjne, matryca narracyjna, karty
 10. Metody doskonalenia redagowania dialogu
 11. Znaczenie streszczenia w edukacji polonistycznej
 12. Streszczenie tekstu nieliterackiego
 13. Metody ułatwiające uczniom osiąganie zwięzłości – notatki Cornella
 14. Metody ułatwiające uczniom streszczenie tekstu literackiego
 15. Pisarska rozgrzewka
 16. Gry: opis, charakterystyka, „tezowy” chińczyk

AUTOR i OPIEKUN GRUPY SZKOLENIOWEJ

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze szkoły”.

FORMA I CZAS REALIZACJI

e-kurs – zakres materiału obejmuje 14 godz. dyd.; realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 20.04.2020 r. do 28.05.2020 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 350 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie

BEZPŁATNY FRAGMENT E-KURSU

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym fragmentem e-kursu Przykładowe demo

 *Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty