Uczymy pisania – kreatywnie, aktywnie, z humorem

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz  metody, techniki i formy pracy pozwalające doskonalić umiejętności redagowania egzaminacyjnych form wypowiedzi; zmienisz żmudną pracę redakcyjną w dobrą zabawę
 • Dzięki nabytym umiejętnościom przygotujesz angażujące i motywujące lekcje, wykorzystujące mechanizmy grywalizacji, rozbudzające uczniowską kreatywność i pisarską wyobraźnię
 • W kursie prezentowane są nowatorskie, w tym autorskie, metody doskonalenia umiejętności pisarskich uczniów, zilustrowane cyklem scenariuszy lekcji o rozprawce

DLA KOGO

 • Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8)

O CZYM

 • Kryteria oceny zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi
 • Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym i narracyjnym
 • Trudności, z jakimi borykają się uczniowie, redagując wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, narracyjnym, dialog
 • Wykorzystywanie gotowych zadań i ćwiczeń
 • Wprowadzenie rozprawki jako nowej  formy wypowiedzi
 • Formułowanie tez i hipotez. Formułowanie argumentów z wykorzystaniem gałęzi logicznej
 • Ćwiczenie argumentowania na wszystkich lekcjach
 • Metody ułatwiające konstruowanie fabuły: kości narracyjne, matryca narracyjna, karty
 • Metody doskonalenia redagowania dialogu
 • Znaczenie streszczenia w edukacji polonistycznej. Streszczenie tekstu nieliterackiego
 • Metody ułatwiające uczniom osiąganie zwięzłości – notatki Cornella
 • Metody ułatwiające uczniom streszczenie tekstu literackiego. Pisarska rozgrzewka
 • Gry: opis, charakterystyka, „tezowy” chińczyk

AUTOR E-KURSU

Piotr Bachoński – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; nauczyciel, wicedyrektor szkoły, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli; uzyskał trzy certyfikaty trenerskie; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor i opiekun e-kursów dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli języka polskiego; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC; publikował w „Dyrektorze Szkoły” i „Doradcy Kariery”.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z opieką autora, zakres materiału – 14 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie
 • możliwość zadawania pytań
 • informacja zwrotna nt. wykonanych zadań

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 28 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 350 zł, w tym e-materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty