GeoGebra – poziom podstawowy

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz ogólnodostępne oprogramowanie do nauczania matematyki, które może być wykorzystywane na każdym poziomie edukacji
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz lekcje matematyki o dynamiczne i interaktywne pomoce naukowe, zwiększysz potencjał matematyczny uczniów oraz przygotujesz ich do pracy w gospodarce opartej na wiedzy
 • Program kursu zrealizujesz we własnym tempie pod okiem profesjonalnego eksperta i praktyka

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

O CZYM

 • Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra
 • Podstawy rysowania figur i formatowania obiektów (okrąg i koło, łamana, trójkąty)
 • Proste konstrukcje geometryczne w programie GeoGebra (styczna, okrąg opisany na trójkącie)
 • Zmiana parametrów obiektów a odkrywanie zależności (funkcja liniowa, wartość bezwzględna)
 • Symetria, obrót, translacja – przekształcenia geometryczne w GeoGebrze
 • Tekst w widoku grafiki (układ współrzędnych)
 • Wizualizacje pól czworokątów (pole równoległoboku)

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicz –nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. FutureClassroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z opieką autora, zakres materiału – 14 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie
 • możliwość zadawania pytań
 • informacja zwrotna nt. wykonanych zadań

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 28 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 350 zł, w tym e-materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty