GeoGebra – poziom podstawowy (II edycja)

GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do nauczania matematyki, które może być wykorzystywane na każdym poziomie edukacji. Posiada przyjazny interfejs i wiele przydatnych funkcji. Lekcje wzbogacone GeoGebrą są dynamiczne, interaktywne i przyjemne. Korzystanie z GeoGebry rozwija potencjał matematyczny uczniów, umiejętności związane z nowymi technologiami oraz przygotowuje ich do pracy w gospodarce opartej na wiedzy

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki  wszystkich typów szkół

PROGRAM KURSU

 1. Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra
 2. Podstawy rysowania figur i formatowania obiektów
 3. Proste konstrukcje geometryczne w programie GeoGebra
 4. Zmiana parametrów obiektów a odkrywanie zależności
 5. Symetria, obrót, translacja – przekształcenia geometryczne w GeoGebrze
 6. Tekst w widoku grafiki
 7. Wizualizacje pól czworokątów

AUTOR i OPIEKUN GRUPY SZKOLENIOWEJ

Ryszard Markowicz – nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. Future Classroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

e-kurs – zakres materiału obejmuje 14 godz. dyd.; realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 22.04.2020 r. r. do 28.05.2020 r.
 • Dostępność:  kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena (za osobę): 350 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie

BEZPŁATNY FRAGMENT E-KURSU

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatnym fragmentem e-kursu Przykładowe demo

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty