Kodowanie i programowanie w przedszkolu

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jak w prosty i skuteczny sposób zaspokajać i rozbudzać naturalną ciekawość poznawczą dziecka, poznasz gry i zabawy rozwijające u dzieci umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania
 • Nabyte podczas szkolenia umiejętności z powodzeniem wykorzystasz podczas realizacji podstawy programowej, m.in. w obszarze wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną, wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki dotyczące wprowadzania zmian we własnej praktyce edukacyjnej

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji przedszkolnej

O CZYM

 • Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
 • „Warunek” – zabawy matematyczne
 • Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
 • „Kolorowe kodowanie”  z użyciem łatwo dostępnych produktów
 • „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
 • Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
 • Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
 • Proces optymalizacji kodu
 • „Bug”, czyli błąd w kodzie
 • Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

AUTOR E-KURSU

Karolina Kukla pedagog, szkoleniowiec, edukator z zakresu pedagogiki freblowskiej, autorka pomocy dydaktycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej z zakresu kodowania i programowania; na co dzień – nauczyciel w przedszkolu publicznym w Szczecinie, gdzie wdrożyła innowacyjny sposób pracy z dzieckiem zgodny z założeniami Planu Daltońskiego.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z pomocami dydaktycznymi do pobrania, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, uczestnicy otrzymują autorskie pomoce dydaktyczne, imienne zaświadczenie

UWAGA! E-kurs zawiera pomoce z kodowania w wersji elektronicznej do samodzielnego powielenia. Istnieje możliwość zakupu gotowego zestawu dla 25-osobowej grupy przedszkolnej. Więcej informacji: KODOWANIE I PROGRAMOWANIE W PRZEDSZKOLU – pomoce dydaktyczne

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty