Kompetencje kluczowe w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jak podczas realizacji podstawy programowej z matematyki rozwijać kreatywność oraz kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów, nauczysz się efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach matematyki oraz wprowadzać innowacje i indywidualizację procesu nauczania
 • Dzięki nabytym kompetencjom wprowadzisz scenariusze obejmujące aktywności dla różnych uczniów, sprawisz, że matematyka stanie się dla uczniów bardziej realna i angażująca
 • Podczas kursu stworzysz pamiętnik z kluczowymi refleksjami na tematy poruszone na kursie

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

O CZYM

 • Dlaczego matematyka nie jest popularna? (odczucia uczniów, samoocena nauczyciela, czy musimy coś zmieniać?)
 • Przenoszenie realnego świata na lekcję matematyki (problemy współczesnego świata, matematyka a wybór zawodu)
 • Kreatywność na lekcji matematyki  (muzyka, taniec, sztuka, storytelling)
 • Współpraca na lekcji matematyki  (aktywność społeczna, metoda PBL)
 • Cyfrowe technologie na lekcji matematyki (dodatek czy konieczność, QR kody, blended learning)

AUTOR E-KURSU

Ryszard Markowicz –nauczyciel matematyki i informatyki w szkole podstawowej i liceum, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych, m.in. FutureClassroom Lab i teachwitheuropeana.eu; ambasador
i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia według autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • e-kurs z opieką autora, zakres materiału – 14 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze w okresie podanym w ofercie
 • możliwość zadawania pytań
 • informacja zwrotna nt. wykonanych zadań

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 28 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 350 zł, w tym e-materiały dydaktyczne, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty