Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić?

DLACZEGO WARTO

 • Zapoznasz się z problematyką zaburzeń lękowych i depresyjnych, samouszkodzeń i tendencji samobójczych wśród dzieci i młodzieży, dowiesz się, kiedy należy uruchomić pomoc i interwencję zewnętrzną wobec problemów ucznia
 • Dzięki nabytym kompetencjom  zdiagnozujesz zagrożenia w rozwoju nastolatka oraz wdrożysz skutecznie interwencje i konstruktywne wsparcie wobec trudności emocjonalnych uczniów
 • Szkolenie prowadzone jest przez psychologa z doświadczeniem pracy w szkole

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

O CZYM  

 • Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
 • Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
 • Czynniki ryzyka samouszkodzeń w kontekście kształtującej się osobowości
 • Funkcje samouszkodzeń 
 • Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
 • Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
 • Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać?

AUTOR E-KURSU

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dziecii młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 180 zł, w tym e-materiały, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty