Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie zachowania trudne mieszczą się w normie rozwojowej dzieci i młodzieży, nauczysz się różnicować  zachowania prawidłowe i nieprawidłowe, poznasz skuteczne techniki behawioralne, m.in. jak uczyć prawidłowych zachowań (wzmacnianie), wygaszać zachowania nieprawidłowe, wydawać skuteczne polecenia, rozwijać pożądane zachowania społeczne
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz krótko- i długoterminowe strategie w pracy nad trudnymi zachowaniami uczniów, co poprawi komfort twojej pracy jako nauczyciela oraz stworzy warunki sprzyjające uczeniu się i budowaniu pozytywnej atmosfery w klasie
 • Otrzymasz praktyczne wskazówki do pracy wychowawczej oparte na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

O CZYM  

 • Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
 • Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
 • Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
 • Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
  z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
 • Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
 • Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
 • Budowanie relacji i więzi z uczniami
 • Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

AUTOR E-KURSU

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dziecii młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 180 zł, w tym e-materiały, imienne zaświadczenie

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty