Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z ASD (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia poznają specyfikę i sposoby pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dowiedzą się, jakich formalności należy dopełnić w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i rewalidacji, w tym w zakresie współpracy z rodzicami dziecka z ASD
  • Dzięki nabytym kompetencjom uczestnicy wzbogacą zajęcia dydaktyczne lub terapeutyczne o sprawdzone i skuteczne metody pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Szkolenie prowadzi neurologopeda-praktyk, uczestnicy otrzymają wiele porad i wskazówek przydatnych w pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – definicja, obowiązujące kryteria diagnostyczne
  • Niezbędna dokumentacja w ramach WWRD i rewalidacji
  • Współpraca z rodzicami dziecka objętego wsparciem z zakresu WWRD i rewalidacji
  • Metody terapii funkcjonalnej skierowanej do dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Przykłady wykorzystania metod w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej dzieci, dorosłych.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (zachodniopomorskie, lubuskie) / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia