Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz sposoby prowadzenia terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; dowiesz się, na czym polega specyfika funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu; na co zwrócić uwagę przy tworzeniu planu terapii logopedycznej
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz zajęcia logopedyczne o metody i formy pracy, które pomagają dostosować proces terapii logopedycznej do możliwości psychofizycznych dziecka
 • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie terapii logopedycznej

DLA KOGO

 • Logopedzi, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele wspomagający szkół masowych

O CZYM  

 • Potrzeby i umiejętności komunikacyjne dziecka – autorefleksja z elementami diagnozy
 • Deficyty rozwojowe – charakterystyka, wpływ na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny dziecka
 • Wybrane metody pracy (np. metoda werbo-tonalna, metoda glottodydaktyki, komunikacja alternatywna), znaczenie komunikacji alternatywnej w terapii logopedycznej
 • Planowanie terapii logopedycznej dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – od czego zacząć

AUTOR E-KURSU

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej dzieci, dorosłych.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni
 • możliwość zadawania pytań z poziomu platformy e-learningowej

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty